Se flere billeder

Billeder fra projektet

Motoriknet i Gymnastik- og Motorikhallen i Aarhus

Den populære hal til motorik og gymnastik i Risskov får nye aktivitetsmuligheder. Som det første sted i landet etableres et “motoriknet” i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

Den populære hal til motorik og gymnastik i Risskov får nye aktivitetsmuligheder. Som det første sted i landet etableres et "motoriknet" i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

 Motoriknettet giver endnu en ny dimension til de i forvejen meget varierede muligheder for aktiviteter i hallen

Aarhus Gymnastik- og Motorikhal har siden 2014 samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden og arkitekterne fra C.F. Møller om at udvikle et net, der kunne være med til at udvikle børn og unges motoriske færdigheder. Samtidig skulle nettet være et sjovt og nyt indslag i en hal, hvor der i forvejen er mange muligheder for at bevæge sig horisontalt og vertikalt rundt. 

Som det første sted i landet har Gymnastik- og Motorikhallen i Risskov fået opsat det såkaldte ‘motoriknet’, og derved skabt helt nye aktivitetsmuligheder i hallens eksisterende rum.

 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fondens stemme

Motoriknettet udnytter det eksisterende rum
Ved at spænde net ud under loftet tages en helt ny dimension i brug som aktivitetsareal. Et eksisterende ”luftrum”, der nu kan aktiveres.

Projektet har også til formål at inspirere andre idrætshaller til lignende løsninger. Motoriknettet udvikler børns og unges motoriske færdigheder på en sjov og legende måde. I nettet kan der klatres, kravles, svinges, gynges og hoppes på nye og ukendte måder, der stimulerer sanserne.

I motoriknettet kan der klatres, kravles, svinges, gynges og hoppes på nye og ukendte måder, der stimulerer sanserne og udvikler de motoriske evner på noget nær den sjovest tænkelige måde.

Motoriknettet bliver spændt ud over det 160 m² indskudte dæk i den sydlige ende af Aarhus Gymnastik- og Motorikhal. Nettets formgivning bryder med hallens retvinklede design og skaber et svævende landskab over halgulvet, der ænder form alt efter, hvordan det bruges.

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:
“Motoriknettet viser, hvordan man kan skabe nye aktiviteter i idrætshaller ved at udnytte plads, der ellers ikke bliver brugt. Nemlig det tomme rum over sportsgulvet. Motoriknettet er et godt og sjovt eksempel på, hvordan flere kan være aktive på samme tid i en idrætshal, og vi er spændte på at følge erfaringerne med det første motoriknet i Aarhus Gymnastik- og Motorikhal.”

Fondens stemme

Motoriknettet udnytter det eksisterende rum
Ved at spænde net ud under loftet tages en helt ny dimension i brug som aktivitetsareal. Et eksisterende ”luftrum”, der nu kan aktiveres.

Projektet har også til formål at inspirere andre idrætshaller til lignende løsninger. Motoriknettet udvikler børns og unges motoriske færdigheder på en sjov og legende måde. I nettet kan der klatres, kravles, svinges, gynges og hoppes på nye og ukendte måder, der stimulerer sanserne.

I motoriknettet kan der klatres, kravles, svinges, gynges og hoppes på nye og ukendte måder, der stimulerer sanserne og udvikler de motoriske evner på noget nær den sjovest tænkelige måde.

Motoriknettet bliver spændt ud over det 160 m² indskudte dæk i den sydlige ende af Aarhus Gymnastik- og Motorikhal. Nettets formgivning bryder med hallens retvinklede design og skaber et svævende landskab over halgulvet, der ænder form alt efter, hvordan det bruges.

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:
“Motoriknettet viser, hvordan man kan skabe nye aktiviteter i idrætshaller ved at udnytte plads, der ellers ikke bliver brugt. Nemlig det tomme rum over sportsgulvet. Motoriknettet er et godt og sjovt eksempel på, hvordan flere kan være aktive på samme tid i en idrætshal, og vi er spændte på at følge erfaringerne med det første motoriknet i Aarhus Gymnastik- og Motorikhal.”

Skip to content