Call to ACTION:

Går I med planer om at udvikle og forandre jeres bibliotek? Er I kommunens hovedbibliotek eller en lokal filial? Har I haft til huse det samme sted i mange år, eller står I med planer om at flytte?
Det gør ingen forskel, dog skal I være en del af den kommunale biblioteksstruktur. Og ved I allerede, at der skal mere til end nye reoler? Måske er I endda i gang med en brugerundersøgelse eller udvikling af nye tiltag? 

Så er I måske et af de biblioteker, som skal deltage i LOAs kampagne med fokus på biblioteket som et vedkommende og aktuelt mødested. 
Vi søger seks-otte projektidéer inden for kategorierne: ombygning, tilbygning og nybygning. 
Se mere nedenfor. 

Vigtig information

 1. fase: Vision og vilde ideer 
  Kampagnens første fase skal formulere en skarp vision for projekterne.
  workshop 1 mødes vi den 9. januar 2024 hos LOA i Nyborg  og arbejder med at identificere udfordringer, idéer og muligheder.
  Det endelige produkt vil være en vision
  , som skal være guide i efterfølgende udviklingsforløb, samt en behovsanalyse og et rumprogram.

 2. fase: Virkelighedens modstand
  At kombinere egne erfaringer og nye ønsker med en stærk deledagsorden kræver professionel hjælp. Derfor kobler vi i næste fase professionelle rådgivere på det indledende visionsarbejde. 
  På workshop 2 mødes vi den 7. februar 2024. I præsenterer jeres visioner, og sammen med rådgiverne tages de første skridt mod at udvikle et nytænkende koncept, som skal afprøves i det kommende skitseforløb. Tilgangen er eksplorativ og åbner for, at idéer kan afprøves og undersøges i tegnet form.
  I perioden mellem workshop 2 og 3 opbygger I viden om, hvordan jeres nuværende situation kan forandres, helt eller delvis, til at blive det eller de rum, som mangler hos jer lokalt.
  I har i denne fase styringen i samarbejde med jeres arkitektteam. LOA er ansvarlig for fælles proces og sørger for relevant inspiration.

 3. fase: Vi samler og deler
  Når skitsefasen er ved at være afsluttet, mødes vi igen til workshop 3 den 17. april hos LOA i Nyborg. Vi bruger dagen på at præsentere projekterne og samler op på den læring, vi har gjort os undervejs. 
  Udvalgte dele af det samlede materiale vil efterfølgende blive bearbejdet og indgå i et idékatalog sammen med vigtige erfaringer fra processen.

  Idékataloget præsenteres her på kampagnesiden.  

Som projektdeltager skal I selv finde en kontaktperson, som både kan være tovholder på hele processen lokalt – og være LOAs kontaktperson.
I skal selv dække alle transportudgifter i forbindelse med deltagelse i de tre udviklingsworkshops.

LOA dækker udgifter til rådgivere samt til afvikling af udviklingsworkshops.

50
ting du skal vide

1. Hvordan kommer I med?

I ansøger via ansøgningsformularen her og sender den udfyldte formular til kampagne@loa-fonden.dk

2. Hvor mange projektidéer søger vi?

Vi søger seks-otte projektidéer, hvor der er en stærk vilje til at forandre jeres bibliotek til et interessant og vedkommende mødested for flere og nye brugergrupper end dem, som bruger biblioteket i dag. 

3. Hvordan ved I, om I er udvalgt til at deltage i kampagnen?

Alle ansøgere modtager en svarmail fra LOA.

4. Hvad ender det med?

Kampagnens formål er at inspirere og producere viden om, hvordan biblioteker kan udvikles til engagerende mødesteder, hvor flere aldersgrupper, inkl. dem, som ikke bruger biblioteket i dag, kan mødes. Det er altså et vidensudviklende projekt, hvor deltagernes bidrag indgår i et idékatalog til formidling på LOAs hjemmeside og kommunikationskanaler.  

5. Modtager projekterne fondsstøtte efterfølgende?

Projekterne er ikke garanteret efterfølgende støtte fra LOA, men alle ansøgere kan frit bruge materialet til efterfølgende at søge udviklingsstøtte hos LOA eller andre fonde.

Vigtige datoer

6. december 2023

Deadline

Ansøgningsdeadline for deltagelse i kampagnen

6. december 2023

9. januar 2024

Opstarts- og udviklingsworkshop 1

Rammesætning og kickstart af visionsproces i workshop. 

9. januar 2024

7. februar 2024

Udviklingsworkshop 2

Præsentation af problemstilling og vision samt videndeling.  

7. februar 2024

17. april 2024

Afslutningsworkshop 3

Præsentation af vision og skitseprojekt sammen med rådgiver.  

17. april 2024

Juni 2024

Idékatalog med projekter fra kampagnen 

Juni 2024

Inspiration

Fremtidens Kulturbyggerier - en tendensanalyse
Download
Biblioteksbrug i dag og i morgen - en målgruppebaseret kortlægning
Download
Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark
Download

Vi glæder os til at høre fra jer

birgitte-round
Birgitte Carlsen

Udviklingskonsulent

Anna Hassel