Klar til at opleve biblioteket som aldrig før? Så træd ind i en verden af viden her

Otto spændende biblioteker er gået forrest i at forvandle deres bibliotek til et levende mødested, som henvender sig til alle aldre og byder dem velkommen, som måske ikke har besøgt biblioteket før.

De otte biblioteker har været i tæt samarbejde med arkitektrådgivere, og den 17. april kulminerede dette arbejde i en inspirerende fremlæggelse hos Lokale og Anlægsfonden i Nyborg, hvor visioner og skitser blev præsenteret.

Nu er vi så i gang med at samle alle disse visioner i et inspirationskatalog, der lanceres på Kulturmødet 2024.

Hvis du er nysgerrig på kampagnen, så tag fat i os eller et af de deltagende biblioteker:

 • Biblioteket Frederiksberg
 • Højbjerg Bibliotek 
 • Ikast Brande bibliotek
 • Lyngby Bibliotek
 • Køge Bibliotek
 • Slangerup Bibliotek
 • Struer Bibliotek
 • Viborg Bibliotek


Og hvis du trænger til et skud inspiration, så dyk ned i vores erfaringsinterviews med danske biblioteker og videnspersoner, der sætter ord på, hvordan man kan arbejde med biblioteket.

I Lokale og Anlægsfonden siger vi tak til alle deltagerne for at dele deres visioner og erfaringer. Vi er blevet meget klogere, og hvis du sidder inde med en projektidé, hvor biblioteket er værten for et engagerende mødested, så tøv ikke med at kontakte os via vores ansøgningssystem her

Erfaringsinterviews

Nicklas Hilding Andersen, Chief Advisor hos Seismonaut fortæller her om bibliotekets rolle.

Bliv inspireret af det fantastisk spændende projekt Viby Bibliotek, Cosmos, og hør Christian Ulrich Lauersen, bibliotekschef og Caroline Stokholm Clemmensen, daglig leder, fortælle om processen, dialogen, udviklingen og driften af kulturhuset i Viby Sj. 

Mød Pernille Schaltz der er Biblioteks- og Borgerservicechef på Herning Bibliotek. I videoen fortæller Pernille, hvordan Herning Bibliotek har arbejdet med at skabe et mødested, hvor der er plads til alle, og hvor alle føler sig velkommen.

Hør Marie Engberg Eiriksson, der er formidlings- og projektudvikler hos Bevica Fonden fortælle om wayfinding og om vigtigheden af, at arkitektur fremstår intuitiv og aflæselig.

Vigtig information

 1. fase: Vision og vilde ideer 
  Kampagnens første fase skal formulere en skarp vision for projekterne.
  workshop 1 mødes vi den 9. januar 2024 hos LOA i Nyborg  og arbejder med at identificere udfordringer, idéer og muligheder.
  Det endelige produkt vil være en vision
  , som skal være guide i efterfølgende udviklingsforløb, samt en behovsanalyse og et rumprogram.

 2. fase: Virkelighedens modstand
  At kombinere egne erfaringer og nye ønsker med en stærk deledagsorden kræver professionel hjælp. Derfor kobler vi i næste fase professionelle rådgivere på det indledende visionsarbejde. 
  På workshop 2 mødes vi den 7. februar 2024 hos COSMOS bibliotek og kulturhus (i Viby Sj.). I præsenterer jeres visioner, og sammen med rådgiverne tages de første skridt mod at udvikle et nytænkende koncept, som skal afprøves i det kommende skitseforløb. Tilgangen er eksplorativ og åbner for, at idéer kan afprøves og undersøges i tegnet form.
  I perioden mellem workshop 2 og 3 opbygger I viden om, hvordan jeres nuværende situation kan forandres, helt eller delvis, til at blive det eller de rum, som mangler hos jer lokalt.
  I har i denne fase styringen i samarbejde med jeres arkitektteam. LOA er ansvarlig for fælles proces og sørger for relevant inspiration.

 3. fase: Vi samler og deler
  Når skitsefasen er ved at være afsluttet, mødes vi igen til workshop 3 den 17. april hos LOA i Nyborg. Vi bruger dagen på at præsentere projekterne og samler op på den læring, vi har gjort os undervejs. 
  Udvalgte dele af det samlede materiale vil efterfølgende blive bearbejdet og indgå i et idékatalog sammen med vigtige erfaringer fra processen.

  Idékataloget præsenteres her på kampagnesiden.  

Som projektdeltager skal I selv finde en kontaktperson, som både kan være tovholder på hele processen lokalt – og være LOAs kontaktperson.
I skal selv dække alle transportudgifter i forbindelse med deltagelse i de tre udviklingsworkshops.

LOA dækker udgifter til rådgivere samt til afvikling af udviklingsworkshops.

50
ting du skal vide

1. Hvordan kommer I med?

I ansøger via ansøgningsformularen her og sender den udfyldte formular til kampagne@loa-fonden.dk

2. Hvor mange projektidéer søger vi?

Vi søger seks-otte projektidéer, hvor der er en stærk vilje til at forandre jeres bibliotek til et interessant og vedkommende mødested for flere og nye brugergrupper end dem, som bruger biblioteket i dag. 

3. Hvordan ved I, om I er udvalgt til at deltage i kampagnen?

Alle ansøgere modtager en svarmail fra LOA.

4. Hvad ender det med?

Kampagnens formål er at inspirere og producere viden om, hvordan biblioteker kan udvikles til engagerende mødesteder, hvor flere aldersgrupper, inkl. dem, som ikke bruger biblioteket i dag, kan mødes. Det er altså et vidensudviklende projekt, hvor deltagernes bidrag indgår i et idékatalog til formidling på LOAs hjemmeside og kommunikationskanaler.  

5. Modtager projekterne fondsstøtte efterfølgende?

Projekterne er ikke garanteret efterfølgende støtte fra LOA, men alle ansøgere kan frit bruge materialet til efterfølgende at søge udviklingsstøtte hos LOA eller andre fonde.

Vigtige datoer

6. december 2023

Deadline

Ansøgningsdeadline for deltagelse i kampagnen

6. december 2023

9. januar 2024

Opstarts- og udviklingsworkshop 1

Rammesætning og kickstart af visionsproces i workshop. 

9. januar 2024

7. februar 2024

Udviklingsworkshop 2

Præsentation af problemstilling og vision samt videndeling.  

7. februar 2024

17. april 2024

Afslutningsworkshop 3

Præsentation af vision og skitseprojekt sammen med rådgiver.  

17. april 2024

August 2024

Inspirationskatalog lanceres

August 2024

Inspiration

Fremtidens Kulturbyggerier - en tendensanalyse
Download
Biblioteksbrug i dag og i morgen - en målgruppebaseret kortlægning
Download
Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark
Download

Kontakt

birgitte-round
Birgitte Carlsen

Udviklingskonsulent

Anna Hassel