_MG_6484-Edit

Lokale og Anlægsfonden har udvalgt ti stærke projektidéer i kampagnen Strandlivets rum og rammer, der skal vise nyskabende arkitektoniske bud på faciliteter til friluftsliv ved kyst og sø i Danmark og på Færøerne.  

De ti projekter er: 

 • Det Maritime Samlingshus Hornbæk (Helsingør Kommune)
  •  Atelier Lise Juel (rådgiver)
 • Maritim Center Møn (Vordingborg Kommune)
  • Matters Arkitekter (rådgiver)
 • Løverodde Strand og kystliv for alle (Kolding Kommune)
  • Reværk (rådgiver)
 • Vikingernes Natur og VandsportsHUB (Lejre Kommune)
  • Jesper Kusk Arkitekter (rådgiver)
 • Drivið – roklub og motorforening (Hvannasund Kommune, Færøerne)
  • Spektrum Arkitekter (rådgiver)
 • Solbjerg Søsport (Aarhus Kommune)
  • Loop Arkitekter (rådgiver)
 • Havhuset Ajstrup Strand (Aarhus Kommune)
  • Bennedbæk Arkitekter (rådgiver)
 • Herning Vandsports Center (Herning Kommune)
  • Norrøn (rådgiver)
 • Søhøjlandets Søsportscenter – adgang til søen for alle (Skanderborg Kommune)
  • Baks Arkitekter (rådgiver)
 • Waterhub AMFI /Surfsøen 2.0 (Kalundborg Kommune)
  • Biotope (rådgiver)


Formålet med kampagnen:

Danmark er rig på kystkilometer, og de danske kyster er det sted, hvor danskerne har udfoldelsesmuligheder, der minder om allemandsretten. Danskernes fritidsvaner ved havet, åer og søer har ændret sig meget de sidste ti år. Flere danskere er blevet aktive i det fri, og nye aktivitetsformer er opstået, fx åbenvandssvømning, vinterbadning, undervandsjagt og SUP. Faciliteterne er dog ikke fulgt med udviklingen, så i dag er facilitetsdækningen i den blå natur en mangelvare, og området mangler kvalitet.

Med udgangspunkt i de lokale stedbundne kvaliteter skal kampagnen løfte det arkitektoniske niveau i vandfriluftslivets faciliteter. De nye faciliteter skal styrke tilknytningen til naturen og sikre adgang til friluftsaktiviteter for flere brugergrupper og dermed have fokus på varierede aktivitetsformer, der inkluderer flere i friluftslivet. Det er dermed et krav, at projekterne er flerfunktionelle mødesteder med både sociale faciliteter, aktivitetsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter. 

Vigtig information

#1: Visions- og programfase. Stedsanalyse, brugerkortlægning, vision for projektet og program (2/1 – 1/3).

#2: Skitserings- og projektudviklingsfase. Vision og program bringes frem til konkrete løsningsforslag for projektet (1/3 – 24/4).

#3: Præciserende skitserings- og projektudviklingsfase. Videreudvikling, præcisering og formidling af projektet i et samlet dispositionsforslag (25/4 – 19/6).

NB! De ti projekter i kampagnen er udvalgt, og der kan dermed ikke længere søges om støtte.

 • Kampagneprojekterne har kunnet søge om 150.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden som støtte til arkitektfaglig rådgivning via kampagnen.  

 • Støtten forudsætter en lokal medfinansiering på 75.000 kr. 

 • Den samlede økonomi på 225.000 kr. inkl. moms er reserveret til køb af arkitektrådgivning.  

 • Projektgruppen skal selv finansiere mødeudgifter og rejseomkostninger derudover. 

 • Det forventes, at faciliteterne kan etableres med en anlægsøkonomi på 2 – 8 mio. kr.  

 • Kampagnen vedrører kun støtte til projektudvikling. Muligheder for støtte til efterfølgende projektrealisering vurderes efter gennemførelse af udviklingsforløb for det enkelte projekt.

Kampagnens projekter ligger indenfor følgende overordnede typologier: 

 • Transformation og ombyg af eksisterende bygning 
 • Tilbygning til eksisterende facilitet 
 • Nybyg

De ti projektidéer, der er udvalgt i kampagnen, skal sammen vise variation i forhold til den fysiske placering og de lokale forhold.  Ligeledes skal de sikre erfaringer med lokaliteternes forskellige udfordringer, både lovgivningsmæssigt, arkitektonisk og byggeteknisk.


Det er ambitionen at realisere projekter indenfor disse områder/landskabstypologier:
 

 • Naturprægede kyststræk, klitlandskaber o.l.   
 • Ved søer
 • På kanten af mindre havneanlæg, moleanlæg eller anden eksisterende infrastruktur

Projekterne skal desuden fremme forskellige aktivitetsformer, f.eks.:

 • Vinterbadning, livredning og åbenvandssvømning 
 • Aktiviteter der fokuserer på bæredygtighed (strandrensning, havmiljøvogtere) og naturformidling (havguider) 
 • Lystfiskeri, undervandsjagt og sanke-/høste-aktiviteter i vand og på land 
 • Dykning, snorkling, surf (kite, wind, foil), SUP, kajak og costal roning

 

Projektidéerne er vurderet ud fra følgende kriterier: 

 • Bred variation i aktivitetsudbud 
 • Særligt fokus på aktiviteter for børn og unge 
 • Understøtter flere organisationsformer – fritidsliv (foreningsliv og selvorganiseret aktivitet) og fx også skoler og institutioner 
 • Faciliteten deles af flere brugergrupper – både fysiske rammer og udstyr 
 • Fokus på tilgængelighed/adgangsforhold for alle  
 • Geografisk spredning af kampagnens projekter

Vigtige datoer

30. oktober 2023

Deadline

Ansøgningsdeadline for deltagelse i kampagnen

30. oktober 2023

27. november 2023

Webinar om valg af rådgiver

Afsluttet

27. november 2023

27. januar 2024

Fælles opstartsmøde

Planlægningsmøde mellem bygherre og rådgiver

27. januar 2024

24. april 2024

Webinar

Viden og tværgående problemstillinger

24. april 2024

19. juni 2024

Deadline for aflevering af projektmateriale

Præsentationsmappe med dispositionsforslag

19. juni 2024

5. oktober 2024

Afslutningsseminar hos LOA

5. oktober 2024
Jakob Færch
Jakob Færch

Udviklingskonsulent

Jens
Jens Øyås Møller

Udviklingskonsulent