Fritidsliv i bymidterne

Velkommen til Lokale og Anlægsfondens temaside om Fritidsliv i Bymidten.

Her kan du få viden om at bygge fritidslivsfaciliteter i bymidterne. Du kan se, hvilke udfordringer vi tager fat på, men også dem vi fortsat ikke har svaret på, og som dit projekt kan blive et bud på at løse.  

Flere folk søger mod storbyerne, men det gælder også provinsbyerne – man taler derfor om en ’dobbelturbanisering’. Hvert år flytter der 10.000 nye beboere til hovedstaden, og tilsammen har de 29 største provinsbyer i Danmark fået 148 pct. flere indbyggere i løbet af de sidste 90 år.

I storbyen er der rift om de ledige kvadratmeter og fritidstilbuddene. Der er derfor brug for at tænke kreativt og nyt. I provinsbyerne lukker butikslivet eller rykker ud af byens kerne, og faciliteterne til fritidsliv er ofte placeret på kanten af byen. Kan fritidslivet med fordel rykke ind i byens kerne?

Fritidsliv skaber sammenhold, fællesskaber, venskaber, glæde, oplevelser, velvære og sunde borgere. Nye fællesskabsformer popper op, og vi vil være aktive med vennerne, familien og kollegaerne – på gader og stræder, i byens indendørs faciliteter i parker og bynær natur.

Men det er ikke altid faciliteterne i bybilledet understøtter det. Fritidslivet er ikke en del af planloven, byudviklingen går stærkt med nye bydele, flere folk og behov for andre typer af faciliteter. Hvordan kan vi skabe rammer, der også inviterer dem, som ikke bruger byen aktivt i dag?

Vi har ikke alle svarene på at løse udfordringerne, men ser muligheder i at løfte fritidslivet i storby- og provinsbyens kerne.

Her kan du se nærmere på nogle af de udfordringer og potentialer, vi har identificeret i storby- og provinsbyen.

Ved at klikke nedenfor på ‘storby’ eller ‘provins’ kan du finde eksempler på faciliteter i byen og finde gode råd og viden til at tage fat på dit konkrete projekt.

Skip to content