Se flere billeder

Billeder fra projektet

Hou Skoles Gymnastiksal

En ganske almindelig gymnastiksal opført i 1969 med ribber, bomme, tove, vinduer langs loftet og en badmintonbane har nu udsigt til en omfattende transformering af den klassiske gymnastiksal til moderne mødested for idræt og bevægelse.

En ganske almindelig gymnastiksal opført i 1969 med ribber, bomme, tove, vinduer langs loftet og en badmintonbane har nu udsigt til en omfattende transformering af den klassiske gymnastiksal til moderne mødested for idræt og bevægelse.

Ambitionen er at gymnastiksalen på Hou Skole og dens støttefunktioner revitaliseres. Der åbnes op og skabes funktionelle såvel som visuelle koblinger mellem skolegården og gymnastiksalen, og der skabes attraktive omklædnings- og badefaciliteter samt et loungeområde til ophold, leg og undervisning.

I salen apteres langvæggen i gymnastiksalen med en større bevægelsesvæg, som skaber socialt ophold, motorisk dannelse, leg og træning samt undervisning. Gymnastiksalens vægge er som gulvet farvelagte og rummer grafiske elementer, der motiverer til f.eks. at ramme plet, hoppe eller skyde højest muligt. På væggene etableres der didaktiske elementer, og på den ene endevæg opsættes en interaktiv skærm til at understøtte undervisning og træning. En gennemgående farve i hele projektet er den afdæmpede røde nuance, som anvendes på bevægelsesvæggen. Den røde nuance skaber en balanceret oplevelse af projektet ved at skabe ro i forhold til den mere vilde grafiske bearbejdning af gulvet.

Salen får også et nyt indgangspartiet med store glaspartier mod såvel skolegården som mod det grønne område bag skolen. Der etableres nye omklædninger, hvor der arbejdes med dagslysforhold, indretning, materialevalg samt farver, så stemningen i omklædningssituationen gøres tryg og rar for børnene.

Gymnastiksalen i Hou er et ud af fire eksempelprojekter i kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’. En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet – nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler. Der findes ca. 1900 gymnastiksale i Danmark. Kampagnen blev igangsat i 2020 af Lokale og Anlægsfonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund.

Bæredygtigheden i projektet hviler, ligesom kampagnens øvrige projekter, på to ben. Dels ved at være et transformationsprojekt, hvor man genbruger og redefinerer en eksisterende bygning, så den får en ny identitet og brugsområde, og dels ved at arbejde med flerfunktionalitet og åben skole-samarbejde på en måde, så den sociale bæredygtighed styrkes, i kraft af at den fremtidige bygning med sin indretning, funktion og identitet inviterer en bred palet af brugere ind og introducerer til idræt, leg og bevægelse.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fondens stemme

“Det nye mødested i Hou kommer til at styrke hele byens fritidsliv. Projektet arbejder med at transformere en eksisterende bygning og give den en ny identitet og funktion. Det er en spændende måde at arbejde med bæredygtighed på, som både rammer den sociale værdiskabelse og det materialemæssige hensyn,”

Jon Gerner

direktør i Lokale og anlægsfonden

Skolens stemme

”Det betyder, at vores kolde gymnastiksal med nedslidte og utidssvarende omklædningsrum bliver moderniseret så vi får varmere og mere indbydende omgivelser. At bevillingen nu er gået hele vejen, giver os en unik mulighed for at tilbyde imødekommende og inspirerende omgivelser for børnene i Hou og for dem som gerne vil bruge os udenfor undervisningstiden.”

”Jeg er rigtig glad for, at både børnenes og medarbejdernes ønsker er indarbejdet i planerne. Efter en god og inspirerende brugerinddragende proces får vi mulighed for at skabe nye rammer, der motiverer til nyskabende leg og læring. Og så får Hou by et nyt rum til en bred vifte af fritidsaktiviteter for mindre grupper, end Hou Hallen kan tilbyde. Gymnastiksalen bliver et attraktivt fællesrum velegnet til eksempelvis dans, yoga, kortklub, teater, musik, mor-barn-gymnastik, spil og motorik for seniorer efter skoletid.”

Hou Skole Marie Danø og tilføjer

pædagogisk leder ved
Tidligere
Næste
Skip to content