Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fjelsted Harndrup Skole

Fjelsted Harndrup Skole på Fyn bliver i fremtiden byens nye mødested for bevægelse, aktivitet og fællesskab. Det sker, når den gamle gymnastiksal moderniseres, så den lever op til moderne bevægelsesformer og lokale behov.

Fjelsted Harndrup Skole på Fyn bliver i fremtiden byens nye mødested for bevægelse, aktivitet og fællesskab. Det sker, når den gamle gymnastiksal moderniseres, så den lever op til moderne bevægelsesformer og lokale behov.

I landsbyen Fjelsted Harndrup på Vestfyn spiller den lokale folkeskole en vigtig rolle for byens 616 indbyggere. Folkeskolen er nemlig mere end en skole – den fungerer som et lokalt mødested for byens borgere. Derfor skal gymnastiksalen moderniseres og opdateres, så den kan rumme bevægelse og aktiviteter, men også sociale og kulturelle arrangementer for borgerne i byen.  

En moderne gymnastiksal 
Den kommunale folkeskole Fjelsted Harndrup Skole har børn fra 0.-6. klasse, og er en del af Børneuniverset som også tæller SFO og børnehus. I dagtimerne bruges salen af børnene, og om eftermiddagen bruges gymnastiksalen primært af de lokale idrætsforeninger.  

I 2020 igangsatte Lokale og Anlægsfonden, sammen med Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund, kampagnen Gamle gymnastiksale – nye muligheder. En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet – nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler. Der findes cirka 1900 gymnastiksale i Danmark.

Gymnastiksalen i Fjelsted Harndrup har en central funktion i landsbyen samt hele oplandet. Udover at være en sal til skole- og foreningsaktiviteter er den også hele byens sociale mødested. Derfor moderniseres gymnastiksalen, og den nuværende ruminddeling i selve salen ændres og gøres mere fleksibel. Den nye sal får to tekstiler, i form af to akustikdæmpende scenetæpper, så salen kan inddeles i mindre rum. Salen åbnes ud mod skolegården, så der laves en fysisk og visuel forbindelse mellem indenfor og udenfor. 

Et eksisterende halvtag inddrages i den nye konstruktion og skaber nicher, som kan bruges i idrætsundervisning samt øvrig undervisning. Nicherne er også tænkt som klubzone for foreninger og til ophold, hvor forældre kan mødes, mens børnene er til aktiviteter.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content