Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger

Landsbyklynger over hele landet kan nu søge om støtte til at udvikle et bedre mødested i klyngen. Vi har sammen med Realdania afsat 50 mio. kr. til kampagnen ’Mødestedet’, der skal styrke de fysiske rammer om klyngernes fællesskab og fritidsliv.

Foto: Leif Tuxen

En kampagne for Landsbyklynger

Vi vil gerne være med til at styrke livet på landet. Derfor er vi gået sammen med Realdania om kampagnen ’Mødestedet’, hvor eksisterende landsbyklynger kan søge om økonomisk støtte til at udvikle et bedre mødested i klyngen. Det kan ske ved at bygge nyt, bygge til eller ved at forvandle og omdefinere eksisterende faciliteter, der kan styrke landsbyklyngernes fællesskaber og fritidsliv.

Vores mål er at realisere op til 20 anlægsprojekter i landsbyklynger over hele Danmark. I første omgang støtter vi udviklingen af de gode idéer og projekter med frist for ansøgninger den 1. september 2019.

Behov for nye mødesteder

De seneste tre år har vi drevet kampagnen ’Landsbyklynger’ sammen med DGI og Realdania. Her støttede vi landsbyer, der ville danne landsbyklynger, dvs. et nyt fællesskab på tværs af flere landsbyer.

Gennem vores arbejde med landsbyklynger har vi set, at landsbyerne står stærkere, når de går sammen i klynger og samarbejder på tværs af traditionelle grænser. Vi så også, at der er et behov for nye eller bedre mødesteder, som alle byer har ejerskab til, og som passer til de nye fællesskaber, der blomstrer frem i klyngerne. Dem vil vi skabe sammen med landsbyklyngerne, nu.

Et godt mødested 

Et godt mødested kan have mange former. Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet, men busholdepladsen og børnehaven kan også være vigtige samlingspunkter. Og måske er der brug for nytænkning, når flere landsbyer går sammen i et nyt fællesskab.

Vi tænker, at et godt mødested gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og interesser. Det kan danne ramme om det tilfældige møde og de planlagte arrangementer – det er inkluderende og styrker klyngens fællesskab og fritidsliv.

Vi tænker, at et godt mødested gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og interesser. Det kan danne ramme om det tilfældige møde og de planlagte arrangementer – det er inkluderende og styrker klyngens fællesskab og fritidsliv.

Skip to content