De udsatte boligområder skal åbnes op og bindes bedre sammen med byen omkring

Lokale og Anlægsfonden og Realdania er gået sammen om en pulje, som skal støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at løfte fritidslivets faciliteter og skabe nye mødesteder.

Byerne deler sig, og det udfordrer sammenhængskraften.

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig. Mere end 120.000 mennesker bor i boligområder, som regeringen definerer som udsatte, og som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen. 

Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne – og det er årsagen til, at vi har etableret Fælles Rum.

Nye mødesteder for hele byen

Fælles Rum skal støtte projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Vi er på udkig efter projekter, der åbner udsatte boligområder op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Og vi er på udkig efter projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

De 15 udvalgte projekter

Fælles Rum – mødesteder i udsatte boligområder

Arkitekt Anna Hassel fra Lokale og Anlægsfonden fortæller om, hvorfor vi har iværksat indsatsen Fælles Rum sammen med Realdania.

Skip to content