Fælles madlavning som fritidsaktivitet

Lokale og Anlægsfonden støtter faciliteter til madlavningsaktiviteter i fritidslivet.I samarbejde med Nordea-fonden har vi samlet den nødvendige viden, og på denne side kan du finde inspiration til indretning af indendørs og udendørs køkkener og viden om madfællesskaber, organisering af fællesspisning og relevant fødevarelovgivning.

Hvilke madlavningsfaciliteter støtter vi? 
Vi støtter ikke almindelige køkkener og køkkener til professionel fødevareproduktion. Vi støtter madlavningsfaciliteter, hvor madlavning er en central aktivitet – det vil sige, man som frivillig, forening eller andre fællesskaber bruger madlavning som en social aktivitet på lige fod, som man deltager i andre fritidsaktiviteter.

En madlavningsfacilitet kan f.eks. være et udekøkken, som er tilgængeligt for spejdere, foreninger og andre med interesse for udeliv. Det kan også være et køkken i forbindelse med et idrætsanlæg eller et kulturhus, hvor madlavningsfacilitetens formål er at muliggøre fælles madlavning som fritidsaktivitet for de brugere, der er i huset – og ikke til udlejning eller professionel brug.

Lokale og Anlægsfonden støtter ikke almindelig renovering og vedligeholdelse. I vores håndbog ‘Fælleskøkkener i fritidslivet’ kan du finde inspiration til forskellige måder at organisere og indrette køkkener i fritidslivet. Vær opmærksom på, at kataloget skal bruges som inspiration, og at de beskrevne produktionskøkkener ikke ligger inden for Lokale og Anlægsfondens støtteramme.

Det er nyt at tænke madlavning som fritidsaktivitet, og mange af de køkkener, der findes i dag, er lavet med et andet formål – professionel produktion og udlejning. Hvis man vil i gang, kræver det derfor, at man ser fælles madlavning som en værdifuld aktivitet i sig selv. Nordea-fonden har gode eksempler på at bruge madlavning som en aktivitet med stor social værdi.

Du kan også søge inspiration hos disse projekter, som Nordea-fonden har støttet:

Vi har ikke det gode eksempel på fælleskøkkenet endnu, men vil gerne være med til at skabe det i fremtiden. Vi håber I kan finde inspiration på vores temaside og ser frem til yderligere dialog.

Læs mere om de generelle kriterier for at få rådgivning og støtte her.

Hvem kan søge? 
Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser kan søge om rådgivning og økonomisk støtte til etablering af madlavningsfaciliteter, hvor fælles madlavning er en central fritidsaktivitet for foreningsmedlemmer og frivillige.

Lokale og Anlægsfonden støtter ikke køkkenfaciliteten alene. Køkkenfaciliteten skal spille sammen med sociale zoner, opholdsrum/aktivitetsrum enten i og omkring et klubhus/foreningsbase eller som en del af et større mødested for fritidsaktiviteter.

Vores erfaring viser, at en en solid organisation baseret på socialt engagement er afgørende for succesen af nyetableringer. Det kræver derfor, at I har gang i aktiviteter allerede. Hvis ikke, så kan I søge inspiration i dette katalog.

Få hjælp til at komme i gang med madaktiviteter

Ønsker du at igangsætte madaktiviteter, kan du søge Nordea-fondens lokal pulje for at få støtte til dette.

Hvis du ønsker at organisere fællesspisning i din lokale forening eller lignende, kan du læse vores guide her.

Hør Eline Lange Hansen, projektleder og samarbejdspartner på temasitet, fortælle om behovet for fælleskøkkener og mulighederne i fritidslivet.

Skip to content