Grønne Rum – mødesteder i naturen

Velkommen til Lokale og Anlægsfondens temaside om grønne rum.

Her kan du få indblik i de erfaringer, indsatser og problemstillinger, vi arbejder med. Du kan også se forskellige eksempler på grønne rum.

Hvad er grønne rum? 
Grønne rum er mødesteder og rammer til aktivt udeliv. Vi arbejder med følgende typer:

  • Idrætsanlæg med støttepunkter til aktivt udeliv
  • Støttepunkter til aktivt udeliv
  • Spejderliv
  • Naturrum og aktivitetsparker

Derudover har vi arbejdet med og fokuserer aktuelt på en række indsatsområder og kampagner: Trailcentre, Bynaturrum, Skovrejsning, Ombygget Spejderliv og Fremtidens Spejderhytte.

Hvilke problemstillinger tager vi fat på?
Naturen er populær. 44 pct. voksne danskere angiver, at de bruger naturen. I 2011 var det 37 pct., og naturen ligger øverst på listen som foretrukne ramme for fritidslivet. Nye aktivitetstrends som rulleski, rollespil, MTB og aktiviteter i vinterlivet vinder frem.

Men børn, ældre og folk med funktionsnedsættelse bruger ikke i samme grad naturen.

Hvordan skaber vi faciliteter i naturen, der inkluderer alle? Og som matcher de aktuelle aktivitetstrends?

Nogle af de udfordringer og potentialer, Lokale og Anlægsfonden arbejder med er:

  • Børn og unge er sjældent i naturen: Børn kommer mindre i naturen end før i tiden. Det gælder især piger. Men interessen for naturen er der blandt børn, så hvordan skaber vi faciliteter, der får dem derud?
  • Adgang til naturen for alle: Universelt design i fritidslivet – altså lige adgang for alle uanset alder og funktionsniveau. Hvordan kan vi understøtte folk med fysiske eller mentale handicap?
  • Brugere mødes på tværs: Kan de stærke brugere af naturen som for eksempel spejdere være værter for nye brugere?
  • Aktivt udeliv og idræt: Kan de traditionelle idrætsfaciliteter kobles med aktiviteter i naturen og være platform for det aktive udeliv?
  • Nye aktivitetstrends: Nye udelivs aktiviteter kommer til, og nicheaktiviter vinder frem. Hvordan understøtter vi det?

Grønne Rum – udfordringer og potentialer i naturen

Hør Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfondens Team Aktivt Udeliv fortælle om de aktuelle udfordringer og potentialer for mødesteder i naturen

Skip to content