Strategisk fokus

Lokale og Anlægsfonden udvikler og støtter fremtidens bæredygtige mødesteder inden for kultur, idræt og friluftsliv. 

Fondens uddelingsstrategi for 2023-2026 skal sikre en tydelig sammenhæng i fondens uddelingsstrategi med henblik på fortsat at sætte tydelige spor til gavn og glæde for fritidslivet i hele Danmark. 

Med uddelingsstrategien ønsker Lokale og Anlægsfonden at skabe en stærk og sammenhængende indsats for fritidslivet samt øget tydelighed om fondens uddelingsstrategiske fokus.

Lokale og Anlægsfondens uddelingsstrategi tager afsæt i seks tværgående pejlemærker, der sætter retning for fremtidens mødesteder på tværs af kultur, idræt og friluftsliv – med bæredygtighed som en gennemgående og central værdi.

 

Strategien udmøntes konkret i otte indsatsområder – læs mere nedenfor.  

Pejlemærker

Vi arbejder ud fra seks pejlemærker, der sætter retning for fremtidens mødesteder på tværs af kultur, idræt og aktivt udeliv:

 • Bæredygtighed i fokus 
 • De stedbundne kvaliteter
 • Plads til alle – flere med i fritidslivet
 • Flerfunktionalitet frem for multifunktionalitet
 • Transformation frem for nybyggeri 
 • Nye rekreative uderum

Indsatsområder

Vi modtager projektansøgninger indenfor følgende indsatsområder:

 • Mere fritidsliv i det blå
 • Bæredygtig vandkultur
 • Ny natur – mere friluftsliv
 • Fritidslivet ind i bymidterne
 • Idrætsfaciliteter til tiden
 • Nye faciliteter til unge kvinders fritidsliv
 • Bibliotek som kulturhub
 • Flere kulturproducerende værksteder

Har du en god idé til et projekt?