Sådan støtter vi

Lokale og Anlægsfonden er en udviklingsfond, som er sat i verden for at udvikle faciliteter til danskernes fritidsliv ved hjælp af projektsparring, udviklingsrådgivning og økonomisk støtte.

Vi arbejder med to overordnede typer af projekter:

Udviklingsprojekter:  
Udviklingsprojekter er en fælles proces mellem dig som ansøger og vores konsulenter. Vi vil derfor gerne i kontakt med dig tidligt i udviklingsprocessen, så vi sammen kan kvalificere, udvikle og tegne projektet

Lokale og Anlægsfonden yder altid gerne rådgivning og sparring til projekter  –  uden nødvendigvis at støtte dem økonomisk. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os med din idé!

Udviklingsprojekter har anlægsudgifter over 2.5 mio. kroner.

Puljeprojekter:
Lokale og Anlægsfonden har en pulje som støtter mindre, lokale projekter med 16 mio. kr. årligt. Når I søger puljen, indsender I en beskrivelse af jeres færdigudviklede projekt, og så vurderer vi ud fra vores støtteområder, krav og kvalitetskriterier, om projektet kan få økonomisk støtte. 

Puljeprojekter har anlægsudgifter under 2.5 mio. kroner.