Realisér dit projekt

Lokale og Anlægsfonden er en udviklingsfond, som er sat i verden for at udvikle faciliteter til danskernes fritidsliv ved hjælp af projektsparring, udviklingsrådgivning og økonomisk støtte.

Vi arbejder med to overordnede typer af projekter:

Udviklingsprojekter:  
Udviklingsprojekter er en fælles proces mellem dig som ansøger og vores konsulenter. Vi vil derfor gerne i kontakt med dig tidligt i udviklingsprocessen, så vi sammen kan kvalificere, udvikle og tegne projektet.

Puljeprojekter:
Lokale og Anlægsfonden har en pulje som støtter mindre, lokale projekter med 16 mio. kr. årligt. Når I søger puljen, indsender I en beskrivelse af jeres færdigudviklede projekt, og så vurderer vi ud fra vores støtteområder, krav og kvalitetskriterier, om projektet kan få økonomisk støtte.   

Lokale og Anlægsfonden yder altid gerne rådgivning og sparring til projekter – uden nødvendigvis at støtte dem økonomisk.
Derfor er du altid velkommen til at kontakte os med din idé!