Se flere billeder

Billeder fra projektet

Kirke Hyllinge aktivitetscenter skal være et socialt mødested, der understøtter det stærke lokale fællesskab og giver mulighed for møder på tværs af interesser og foreninger, skole, frivillige, og borgere i alle aldre i Lejre Kommune.

Kirke Hyllinge aktivitetscenter skal være et socialt mødested, der understøtter det stærke lokale fællesskab og giver mulighed for møder på tværs af interesser og foreninger, skole, frivillige, og borgere i alle aldre i Lejre Kommune.


Projektet er en nytænkning af den klassiske 20×40 flade tilpasset en bred brugergruppes behov for leg, idræt, progressionsmuligheder og socialt samvær. Med afsæt i Dansk Håndbold Forbunds skolehåndbolds koncept arbejdes med nye måder at træne klassiske idrætsgrene integreret med socialt ophold, leg og motorisk dannelse. Konceptet udvikles med henblik på at skabe højere kapacitet og følges af nyudviklede aktiviteter, ny organisering af aktiviteter og en ny brugerflade.  

Aktiviteter og brugergrupper

Aktivitetscentret er målrettet borgere fra borgere fra Kirke Hyllinge og opland, elever fra skolen samt den lokale idrætsforening. Men der vil også blive plads til andre foreninger som læseklubber og kortklubber samt selvorganiserede motionister.  

Flexperimentariet og den eksisterende hal skal bindes sammen af et mødested, hvor der vil være mulighed for at finde sammen om f.eks. brætspil, undervisning eller foredrag. Kirke Hyllinge Aktivitetscenter bliver dermed tilpasset en bred brugergruppes behov for leg, idræt og socialt samvær. Det bliver et socialt mødested i høj kvalitet; den eksisterende hal bindes sammen med skolen, den nye hal og et attraktivt udeareal. Tilsammen vil det rumme funktioner, som understøtter skole, foreningsliv og de selvorganiseredes behov. 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content