Se flere billeder

Billeder fra projektet

Lysningen i Overlund

Bydelen Overlund, i den østlige del af Viborg mangler et mødested, derfor bygger de et nyt samlingspunkt, hvor skole og hal fusionerer. Navnet er “Lysningen i Overlund”, en facilitet i tre etager som nyfortolker skole og hal.

Bydelen Overlund, i den østlige del af Viborg mangler et mødested, derfor bygger de et nyt samlingspunkt, hvor skole og hal fusionerer. Navnet er “Lysningen i Overlund”, en facilitet i tre etager som nyfortolker skole og hal.

I Overlund skal der bygges en stor ny skole med plads til 800 elever fra 0.-9.klasse, samtidig kommer der også en ny hal til Overlund, for den gamle hal skal renoveres. Derfor har Viborg Byråd besluttet at sammentænke de to store anlæg og skabe et fælles tredje.

Ambitionen er at skabe et mødested hvor synergien mellem foreningslivet og civilsamfundet bruges som et aktiv med plads til aktivitet, fordybelse og socialt samvær. ”Lysningen i Overlund” kommer til at blive et nyt og forfriskende bud på, hvordan skole og fritidsliv kan fusionere og være noget for hinanden.

Skolen som mødested
Projektet er et stærkt og spændende bud på, hvordan grænsen mellem skole og fritidsliv udviskes. Hele bevægelsesdelen i projektet er meget nuanceret og legende i sin tilgang og kommer til at have en bred appel. Den kreative værkstedfunktion kan både dække skolebehov og fritidsbehov.

En blød ankomst
”Lysningen i Overlund” bliver en facilitet i tre etager, i det store ankomstområde mødes man af lys og plads, som naturligt leder tankerne hen på en skovlysning.

Faciliteten kommer til at have plads til projektarbejde, ophold før og efter bevægelsesaktiviteter, fællesspisning og festlige arrangementer. Stedet skal både rumme de organiserede aktiviteter, der kører i foreningsregi, de selvorganiserede aktiviteter og events. På det organisatoriske plan er visionen, at skoleledelse og fritidsledelse kommer til at have et meget tæt samarbejde, hvilke er en ganske ny tilgang.

Faciliteten kommer til at indeholde en skole med klassetrin fra 0.-9. Klasse, en ny idrætshal med en multisal, en mindre bevægelsessal til rytmik, bløde bevægelsesformer samt teater. Der kommer også til at være en kantine/cafe, et bibliotek samt et værksted, som deles af skole og fritidsliv.

”Lysningen i Overlund” placeres syd for den eksisterende kunstgræsbane. Den lokale atletikforening har været med i hele processen da foreningen vil bruge faciliteten som base for både udendørs og indendørs aktivitet.

Lysningen i Overlund er et ambitiøst bud på hvordan skole og fritidsbrug kan tænkes sammen, så der opstår et fælles tredje. Her i form af et konkrete rum, der forbinder idræt og kultur på tværs, hvor værtskabet ligger i den fælles ledelse som kommunen stiller til rådighed. Som projekt er ”Lysningen i Overlund” et godt bud på fremtidens forsamlingshus og mødested i nyere forstadskvarterer hvor den bymæssige kerne ofte mangler.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content