Se flere billeder

Billeder fra projektet

Thy Sundhedshus

Den største idrætshal i Thisted Kommune ’Thyhallen’ bliver et nyt og visionært bud på at invitere sundhedsfaglige kræfter helt inden for dørene i idrætshallen og lade dem arbejde sammen med idrættens fællesskaber i civilsamfundet.

Den største idrætshal i Thisted Kommune ’Thyhallen’ bliver et nyt og visionært bud på at invitere sundhedsfaglige kræfter helt inden for dørene i idrætshallen og lade dem arbejde sammen med idrættens fællesskaber i civilsamfundet.

Fysisk aktivitet virker både forebyggende og som behandling mod mange af de kroniske sygdomme, der koster Danmark milliarder hvert år. Samtidig har genoptræningsforløb i sociale og forpligtende fællesskaber stor succes, viser forskning fra TrygFonden og Center for Holdspil og Sundhed ved KU.

Synergien mellem idræt og bevægelse, forebyggelse og behandling i civilsamfundets fællesskaber gør man nu alvor af i Thisted Kommune, hvor man fornyer det største idrætscenter i Thy og bygger et sundhedshus til ’Thyhallen’.

Patienter i et behandlings- eller genoptræningsforløb, som arbejder med livsstilsændringer eller forebyggelse, bliver taget under vingerne, og den tætte kobling til foreningslivet kan give varige ændringer og et sundt liv med socialt samvær ved at introducere flere borgere til idræt og fællesskab.

Huset taler ind i ’Thy på forkant’
Projektet bygger på en meget omfattende brugerinvolveringsproces og bearbejdning af en samlet driftsmodel for faciliteten og strukturen af sundhedsarbejdet i Thy Kommune. 

Hallen er placeret to kilometer nord fra centrum i et campusområde med seks store uddannelsesinstitutioner og aktiviteter for 20 idrætsforeninger, skole og institutioner. Projektet kobler sig på Thisted Kommunes strategiplan ’Thy på forkant’, hvor sundhed, natur, kultur, idræt og fritidsliv er i fokus.

Projektet bygger på Lokale og Anlægsfondens aktuelle fokus på at sikre fritidsfaciliteter i bymidterne.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Arkitekten

75 procent af huset bliver delearealer
Sundhedshuset vil både funktionelt, arkitektonisk og organisatorisk understøtte ambitionen om at introducere flere til idræt og fællesskab. 75 procent af arealet skal patienter og andre brugere dele, hvor fysisk aktivitet og foreningslivets sociale samvær er i centrum.

Man kan dyrke de fleste klassiske idrætsgrene i kombination med en bred palette af aktiviteter som  triatlon, yoga, basketball, senioridræt, sportsdykning, kørestolsidræt, skate, parkour og fitness. Fleksible haller, en svømmehal, fitness- og sundhedscenter med behandlerrum vil gøre det muligt.

I ankomstarealet bliver etableret et grønt område ’haven’ og et mere intimt og diskret område til ophold, og udeområderne kan bruges fra morgen til aften. Tilgængelighed og universelt design bliver tænkt ind i bygningen, som vil tilgodese både socialt og psykisk udfordrede.

Erfaringer fra andre af Lokale og Anlægsfondens projekter viser, at det kan betale sig at lade brugere dele – både for fællesskabet og økonomien.

Fonden

”Lokale og Anlægsfonden har tidligere udviklet projekter, hvor eksempelvis fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige lejer sig ind i bygningen, men praksis er ofte, at man holder byggeri af sundheds- og idrætshuse adskilt – både funktionelt og organisatorisk. Det er vi nu med til at udfordre i Thy, som er et vanvittigt spændende eksempel på at introducere flere borgere til idræt og fællesskab.”

Ola Mattsson

udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden
Tidligere
Næste
Skip to content