Se flere billeder

Billeder fra projektet

Korsgadehallen på Nørrebro i København

Idéen bag Korsgadehallen på Nørrebro har været at skabe et idrætsanlæg, der bygger på idéen om en indre (indendørs) byfælled, hvor aktiviteterne kan understøtte og udvikle det idrætsbillede der er i et byområde.

Idéen bag Korsgadehallen på Nørrebro har været at skabe et idrætsanlæg, der bygger på idéen om en indre (indendørs) byfælled, hvor aktiviteterne kan understøtte og udvikle det idrætsbillede der er i et byområde.

Korsgadehallen giver nogle meget fleksible rammer for idrætslivet på Indre Nørrebro, hvor den organiserede såvel som den uorganiserede idræt kan finde sig til rette.

Der er især lagt vægt på, at f.eks kampsport og basketball kan finde sted, og at faciliteter til de typiske pigeidrætter som f.eks. gymnastik og aerobic også kan gøres tilgængelige for muslimske piger.

Korsgadehallen giver samtidig plads til stort set alle former for almindelige indendørs idrætsaktiviteter.

Gode rammer om kultur- og idrætslivet i storbyen
En stor del af hallens faciliteter tilstræbes altid at være åbne for spontan brug, hvor andre kan reserveres, som det kendes fra den traditionelle foreningsidræt.

Fælles for alle aktiviteter er dog, at rummene står i åben forbindelse med hinanden, så aktiviteterne gensidigt kan inspirere hinanden og dermed får hallen til at fremstå som en åben byfælled med en optimal udnyttelse af aktivitetsarealet.

Korsgadehallen bliver ofte brugt til kulturelle arrangementer, men idrætten fik første prioritet i hallens udformning. Hallen danner altså nye og spændende rammer om kultur- og idrætslivet i indre København. Hallens grundplan er 2.500 m², men fylder med det omkringliggende jordopfyld knap 4.000 m², så det fremstår som en 8 meter høj blød bakke med indhak i form af lysskakter og store glaspartier.

En hal i flere niveauer
Hallen er delt i to niveauer: I kælderplan ligger hovedarenaen, som måler 22 x 44 meter og kan opdeles i henholdsvis to halvdele eller i 1/3 og 2/3.

Hovedarenaen står i åben forbindelse til en række tilstødende rum, der som selvstændige enheder er velegnede til dans, gymnastik, kampsport, forskellige småboldspil, leg med mere. Rummene kan også blive en del af hovedarenaen og bruges som en del af denne.

I gadeniveau ligger ankomstarealet, café, opholds- og værestedsfunktioner sammen med et legeområde og et område til fitness/moderne træningskultur. Disse funktioner ligger på en balkon, som omkranser hallens hovedarena.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content