Se flere billeder

Billeder fra projektet

Borren - Højby Kultur- og idrætscenter

Et stærkt samarbejde i foreningslivet i Højby i Odsherred Kommune har skabt grundlag for etablering af en usædvanlig og fremsynet idrætshal.

Et stærkt samarbejde i foreningslivet i Højby i Odsherred Kommune har skabt grundlag for etablering af en usædvanlig og fremsynet idrætshal.

I december 2013 lagde en påsat brand byens idrætshal i ruiner, men den nedbrændte hal blev afsæt for en positiv udvikling i byens idræts – og foreningsliv.

Hvor foreningerne tidligere mest koncentrerede sig om at udvikle deres egne organisationer, gik de efter branden sammen i et udvalg, der tog fat på at opføre en ny idrætshal, der skulle være langt mere moderne end den tidligere hal, som blev bygget i 1971.

Med Borren får Højbys idræts- og kulturliv helt nye muligheder for at samles og dele store oplevelser. Hvor den gamle idrætshal næsten kun var til idræt, så bliver Borren et sted, hvor mange flere indbyggere kan samles både formelt og uformelt om mange flere af fritidslivets aktiviteter.

En fleksibel og rummelig facilitet i byens centrum
Sammen med Odsherred Kommune blev det besluttet at opføre den nye idrætshal på et nyt sted. I stedet for fortsat at være placeret i udkanten af byen – som det ses så mange andre steder – lykkedes det at skabe enighed om at placere den nye idrætshal tæt på byens centrum. På den måde kommer idrætshallen meget tættere på indbyggernes dagligdag og skaber nyt liv inde i byen. Visionen for projektet er på tværs af aldersmæssige og sociale skel at gøre Højby til et område med aktivitet, livskvalitet, fællesskab og sundhed i centrum.

Den nye facilitet sætter brugernes ønsker i centrum både som de er lige nu, men også som de kan udvikle sig med tiden. Faciliteten bliver derfor fleksibel og rummelig. Der sættes et markant fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – og på et aktivt og positivt samspil mellem brugere, kommune og andre aktører. Målet har været at gentænke og udvide halbegrebet og skabe et inspirerende mødested, hvor idræt, kultur og sociale aktiviteter har optimale muligheder for udvikling og udfoldelse. Et samlingssted, som i indretning, aktivitetsudvikling og samarbejdsformer går nye veje, og som kan favne en meget bred vifte af brugere i alle aldre og med mangfoldige behov.

Nye tidssvarende faciliteter
Borren har et markant arkitektonisk udtryk med et tag, der så at sige svæver over bygningens forskellige elementer. Omdrejningspunktet er idrætsbanen “Arenaen”, der bliver det store åbne rum i hallen. Svarende til den indre byfælled.

Selve banen bliver nedsænket, så den ligger en meter under niveauet fra hallens indgang, og den kan via et stort gardin opdeles i to mindre dele, så flere aktiviteter kan foregå på banen samtidig. Den nedsænkede bane fremhæver de mange andre aktiviteter rundt om banen, så der skabes stor synlighed om alt, hvad der foregår samtidig i hallen.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content