Se flere billeder

Billeder fra projektet

sØnæs i Viborg

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand viser med deres VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et attraktivt park- og vandlandskab.

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand viser med deres VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et attraktivt park- og vandlandskab.

Med projektet er sØnæs blevet forvandlet til et rekreativt, offentligt parkrum, som ud over at sikre området mod skybrud mindsker fosfor- og kvælstofudledningen til Søndersø.

Dette er sket ved at etablere en rensedam, der samtidig kan optage store mængder regnvand og dermed mindske risikoen mod oversvømmelser. Ved at etablere det tekniske anlæg i et blødt, bølgende terræn bevares den naturmæssige karakter, og der opstår en foranderlig park, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regnvandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne.

sØnæs viser, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men tillige en trippelfunktion, hvor der ud over regnvandshåndtering og rekreative funktioner også indtænkes vandrensning.

Klimatilpasning skaber merværdi for byens borgere
VANDPLUS handler om at se en udfordring som en mulighed. I de kommende år skal vi investere milliarder i klimatilpasning. I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden viser VANDPLUS, hvordan investeringerne kan tænkes sammen med udvikling af nye byrum. På den måde tilpasser vi vores byer, så de er robuste nok til at modstå skybrud, og vi udvikler dem, så de bliver bedre at leve i.

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter i Frederiksberg, Gladsaxe, Solrød og Viborg,, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres.

Fra januar 2013 og frem til udgangen af 2015 har de fire projekter arbejdet intensivt med at udvikle mulighederne for at skabe klimatilpasning med merværdi. Dette har krævet nye samarbejdsformer, innovative arkitekter og ingeniører og ikke mindst hårdt arbejde.

VANDPLUS handler nemlig om at identificere de muligheder for synergi og dobbeltanvendelse, der ligger i vores byrum. Det handler ikke alene om at håndtere regnvand, men om hvordan vi samtidig udvikler vores byer, så de bliver mere sociale, aktive og klimarobuste.

Foto: Carsten Ingemann

Mere viden

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content