Se flere billeder

Billeder fra projektet

Nyborg Bypark

I fremtiden kan Nyborgs borgere dyrke blomster og gulerødder i mindre folkehaver og bevæge sig, og få sved på panden i et nyt rekreativt område. Det bliver alt sammen muligt, når et tidligere færgeleje til DSBs togfærger omdannes til en aktiv bypark, hvor fællesskab og bevægelse er i fokus.

I fremtiden kan Nyborgs borgere dyrke blomster og gulerødder i mindre folkehaver og bevæge sig, og få sved på panden i et nyt rekreativt område. Det bliver alt sammen muligt, når et tidligere færgeleje til DSBs togfærger omdannes til en aktiv bypark, hvor fællesskab og bevægelse er i fokus.

Snart kan borgerne i Nyborg leje kajakker, samle urter og dyrke motion på byens gamle færgeleje. For Nyborg Kommune går i gang med at omdanne et tidligere industriområde på 7.000 m2, der ikke længere er i brug, til et nyt rekreativt mødested for byens borgere. 

Det store område har over en årrække forandret sig, og er gået fra at være et privat industriområde til et attraktivt boligområde, hvor en masse mennesker hver dag færdes, og de har brug for nye grønne omgivelser til rekreative formål. Det betyder blandt andet, at der etableres folkehaver og redskabsskure til havebrug.   

I den nye bypark etableres også en folkeplads, som skal bruges til mindre events samt funktionel træning, hvor motionsglade borgere kan udfolde sig. Visionen er også at give lettere adgang til vand og vandaktiviteter for brugergrupper, der ikke har det i forvejen. Derfor anlægges der en bro i universelt design, der sikrer gode bade- og aktivitetsmuligheder i havneområdet for borgere med funktionsnedsættelser.  

Der påføres et rent lag jord, da arealet på nuværende tidspunkt præges af forurening. De nye jordmængder kommer til at give byparken et kuperet terræn med kontur og bevoksning.  

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fondens stemme

“Nyborg Bypark skal blive et stærkt eksempel på, hvordan man transformerer et centralt beliggende, men ubrugt industriareal, der ikke længere tjener sit oprindelige formål, til en moderne rekreativ bypark og aktiv havn, der giver området en helt ny funktion, samt identitet,” siger Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden og tilføjer:

Kommunens stemme

“Byparken bliver en del af en rekreativ forbindelse mellem byen og vandet og et lokalt samlingspunkt for de nye bykvarterer, som er ved at blive formet på de gamle DSB-arealer. Mødesteder og grønne forbindelser er vigtige for sammenhængen i vores by og for at skabe et attraktivt Nyborg for alle. Vi håber, at vi med byparken kan skabe rammerne for en levende park, hvor aktiviteter, kulturhistorie, og natur kan supplere hinanden og udvikle sig over tid – et område med plads til både små events og lokale arrangementer, aktiviteter på og ved vandet, ophold, leg og bevægelse.” Siger Søren Svendsen, udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune.

Tidligere
Næste
Skip to content