Se flere billeder

Billeder fra projektet

Maritimt Center i Frederikssund

Maritimt Center i Frederikssund er et pionerprojekt, hvis ambition er at skabe en kulturændring, som giver plads til flere kan få glæde af fjorden og havnens arealer. Visionen er at skabe en moderne, rekreativ havnepark og et maritimt center, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle, og hvor der er plads til fællesskab og aktivitet.

Maritimt Center i Frederikssund er et pionerprojekt, hvis ambition er at skabe en kulturændring, som giver plads til flere kan få glæde af fjorden og havnens arealer. Visionen er at skabe en moderne, rekreativ havnepark og et maritimt center, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle, og hvor der er plads til fællesskab og aktivitet.

Frederikssund Kommune har i over et år samarbejdet med lokale foreninger og Lokale og Anlægsfonden om at konkretisere visionerne for nye rammer for det maritime liv på Frederikssund Lystbådehavn.

Ideen om et maritimt center tog første gang form i 2020, hvor byrådet besluttede, at de maritime foreninger skulle have nye fælles rammer til at udøve deres aktiviteter på og ved fjorden. Frederikssunds maritime foreninger var taknemmelige for den politiske opbakning, men ønskede at projektet sigtede bredere og mere ambitiøst. De maritime foreninger drømte om, at lystbådehavnen kunne åbnes op for flere brugere af vandet, flere borgere og besøgende. Det blev anledningen til, at Frederikssund Kommune og Lokale og Anlægsfonden indledte et partnerskab om udviklingen af fire bærende visioner, der skal danne rammen om en kommende arkitektkonkurrence.
De fire visioner er: 

  • Byrummet helt ned til havnen
  • Nytænkende maritime faciliteter
  • En åben havn for alle
  • En moderne og bæredygtig havn

Vinderprojekt forventes i august 2023
Bevillingen fra Lokal og Anlægsfonden skal behandles politisk i udvalget for Unge, fritid og idræt på et møde den 7. februar 2023. Samtidig behandles også konkurrenceprogrammet for arkitektkonkurrencen for det maritime center. Endelig skal byrådet den 1. marts behandle sagen, hvorefter arkitektkonkurrencen kan blive igangsat. Det forventes, at der findes et vinderprojekt ultimo august. borgernes, foreningernes og besøgendes muligheder for at være aktive på og ved fjorden.

Arkitektkonkurrencen afvikles imellem en håndfuld dygtige arkitektteams frem til, at et vindende projektforslag præsenteres for byrådet og offentligheden i slutningen af august. Sideløbende med arkitektkonkurrence fortsætter arbejdet med at rejse yderligere fondsstøtte til det samlede visionsprojekt. Tidsplanen sigter efter indvielse af de første dele af Maritimt Center-projektet i slutningen af 2025.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content