Se flere billeder

Billeder fra projektet

Friheden

I Nykøbing Falster skal projektet Friheden skabe større sammenhæng mellem boligområdet Lindholm og den resterende by. Den overordnet vision er at skabe et nyt grønt byrum som er fyldt med aktiviteter både de rolige og de mere fysiske.

I Nykøbing Falster skal projektet Friheden skabe større sammenhæng mellem boligområdet Lindholm og den resterende by. Den overordnet vision er at skabe et nyt grønt byrum som er fyldt med aktiviteter både de rolige og de mere fysiske.

Det almennyttige boligområde Lindholm ligger i bydelen Østerbro, Lindholmen er Nykøbings mest udsatte boligområde og er også at finde på regeringens Ghettoliste. Området består af en række boligblokke som tilhører 3 forskellige boligforeninger der i alt huser 1550 beboere.

Visionen er, at bydelen Østerbro på sigt udvikler sig til at blive en bæredygtig bydel i Nykøbing, som viser hvordan man kan arbejde med dobbeltudnyttelse af gode udendørsrum til både skolebørn, beboere fra det udsatte område samt den øvrige by.

Sammen med boligforeningen arbejder Guldborgsund Kommune på at skabe et nyt grønt mødested der forbinder boligområdet med den resterende by. Det grønne byrum Friheden kommer til at være den centrale kerne i det “nye” Østerbro. Friheden placeres mellem af det almennyttige boligområde, skolen og det privatejede skovområde med offentlig tilgængelig natur.

Skolen som dynamo
Øst for Lindholm ligger Lindeskovsskolen og i projektforløbet er det blevet tydeligt, at skolen har et stort men uforløst potentiale, grundet sin placering. Lindeskovskolen ligger ud mod skoven og der kan derfor bygges videre på den grønne overgang, så det urbane område smelter sammen med naturområdet.
Som det ser ud i dag, har skolen få udendørsfaciliteter, som beboerne i de omkringliggende boligområder kan bruge, når skolen ikke selv har dem i brug.

Friheden – det rekreative byrum
Syd for skolens idrætshal ligger et stort åbent græsareal, som bruges til idræt og boldspil. Det bliver på dette græsareal at Friheden skal realiseres, lige mellem skolen, skoven og boligområdet.

Overgangen mellem byen og skoven bliver kardinalpunktet for Friheden. For det bliver her en række forløb og lysninger skal etableres, hvor der udlægges forskellige aktivitetsflader der appellerer til mange forskellige brugergrupper og mange forskellige slags fritidsbrug.

Det centrale mødested bliver en facilitet med en cirkulært plan med et skærmet men åbent udendørs bålområde i midten. Facilitetens formsprog understreger de landskabelige omgivelser og mod sydvest trækkes facilitetens tag helt ned til terrænet, så man kan bevæge sig op på faciliteten og bruge den til ophold, leg eller træning. 

Facilitetens store transparente vinduespartier skaber indblik til de indendørs rum samt udkig fra disse til alle de udendørs aktivitetsområder. Inderummet indrettes som et forsamlingslokale med grejbank samt depotrum for foreningerne, som forhåbentligt kommer til at benytte mødestedet både med indendørs forsamlinger og de udendørs aktiviteter.

Aktivitetspaletten
Overfor mødestedet indrettes et udendørs træningsområde, i den ene ende med en række redskaber til krævende fysisktræning og crossfit og i den anden ende indrettet til blød cardio-og mobilitetstræning.

Hovedaktiviteterne bliver et miks af petanque, cykeltræning, fodbold, boksning, crossfit og løb men de naturskønne omgivelser lægger også op til mere rolige aktiviteter som gåtur med hunden eller fuglekiggeri. Aktiviteterne henvender sig både til foreningslivet, områdets beboerne samt resten af byens borgere.

I området er der også lagt op til en god belysning der forlænger områdets brugstid i de mørke måneder samt sikre og skabe tryghed i området.

Friheden er en vigtig del af Guldborgsunds Kommunes strategiske satsning, der skal styrke bl.a. Lindholmområdets betydning og attraktion for hele kommunen. Lindholm ligger i overgangen mellem by og skov og Friheden udgør netop en formidling af overgangen mellem disse.

Med udgangspunkt i de lokale brugeres ønsker og behov er mange nye brugergrupper inviteret med i projektudviklingen så man kan tro på, at Friheden kan medvirke til at områdets nuværende beboere og brugere såvel som Nykøbing Falsters- og kommunens borgere i øvrigt i højere grad vil benytte sig af de mange tilbud og attraktioner i området.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content