Se flere billeder

Billeder fra projektet

Den Grønne Arena

I Kildeparken i Aalborg Øst, skal et stort udeareal indrettes med plads til fysisk aktivitet, ophold og leg. Den Grønne Arena skal være åben for aktivitet hele året rundt og så kommer den til at ligge placeret helt centralt i boligområdet ved siden af fritidscentret, kulturinstitutionen og helt tæt på cykel- og gangstisforløb.

I Kildeparken i Aalborg Øst, skal et stort udeareal indrettes med plads til fysisk aktivitet, ophold og leg. Den Grønne Arena skal være åben for aktivitet hele året rundt og så kommer den til at ligge placeret helt centralt i boligområdet ved siden af fritidscentret, kulturinstitutionen og helt tæt på cykel- og gangstisforløb.

Gennem de seneste 20 år har der været massivt fokus på at udvikle Aalborg øst. De fysiske forandringer i bydelen, skinner nu tydeligt igennem i form af bygninger og byrum.
I området er der gennem årene kommet fokus på at skabe sammenhæng mellem forskellige befolkningsgrupper, alt sammen på tværs af matrikelskel, kulturelle barrierer, generationer og interesser, for derigennem at skabe en bedre sammenhængskraft i bydelen hvor fællesskabet kan opstå og vokse.

Grønne byrum
Den Grønne Arena defineres som en samlet helhed af grønne byrum fra Tornhøjhaven under broen og forbi Kulturtorvet og fra Trekanten over til Byggeren med de små huse og dyrenes folde til Runderens fodboldbane og træningsfaciliteter.

Den Grønne Arena er et varierende stræk der inviterer til mangfoldige former for aktivitet og understøtter mødet mellem forskellige befolkningsgrupper. Den Grønne Arena bliver samlet set en stor inviterende bypark bundet direkte op på Astrupstien, som kommer til at fører mennesker til og igennem parken.

Byhaver og insekthotel
Håbet er at aktiviteterne bliver byhaver, drivhuse, bistader, udekøkken og insekthoteller. Alle disse funktioner vil skabe nye aktivitetsmuligheder og muliggøre nye fællesskaber. Det har været væsentligt i projektet at se på hele strækket som Den Grønne Arena da de forskellige aktiviteter i kombination supplerer hinanden og skaber liv og energi.

Ny foreningsaktivitet i området
Funktionerne i Den Grønne Arena skal understøttes af dansecentret ”Lanternen”, som er et hus for dans, bevægelse, samling og samvær, som vil fuldende paletten og supplere aktivitetsudbuddet. Dansecentret er en forening med en bred appeal til mange befolkningsgrupper og med fokus på bredde såvel som elite.
Tanken er at dansecenteret vil tiltrække brugere fra hele Aalborg, have en stærk værtskabsfunktion for dansehuset og derigennem skabe grobund for nye fællesskaber og møder.

Visionen med projektet Den Grønne Arena ønsker Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening at skabe et mødested, hvor beboere fra lokalområdet mødes i øjenhøjde, både med hinanden og med borgere fra det resterende Aalborg.

Ved at skabe en attraktiv destination håber kommunen og boligforeningen at Aalborg øst får et nyt renommé blandt aalborgenserne og i fremtiden bliver et nyt grønt mødested for fællesskabet.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content