Se flere billeder

Billeder fra projektet

Søndermarkskolen på Frederiksberg

Søndermarkskolen på Frederiksberg nytænker deres gamle gymnastiksal, for at sikre lokalsamfundet, elever, foreninger og det selvorganiserede idrætsliv helt nye bevægelsesmuligheder.

Der er næsten 1800 gymnastiksale i Danmark. De er helt afgørende for, at børn og unge er del af et aktivt idrætsliv. Men de er designet i 1800-tallet, er nedslidte og har slet ikke de funktioner, der er brug for i dag.

Søndermarkskolen på Frederiksberg nytænker deres gamle gymnastiksal, for at sikre lokalsamfundet, elever, foreninger og det selvorganiserede idrætsliv helt nye bevægelsesmuligheder.

Der er næsten 1800 gymnastiksale i Danmark. De er helt afgørende for, at børn og unge er del af et aktivt idrætsliv. Men de er designet i 1800-tallet, er nedslidte og har slet ikke de funktioner, der er brug for i dag.

Gymnastiksalen er Danmarks mest udbredte indendørs idrætsfacilitet. Søndermarkskolen på Frederiksberg bliver nu den første af i alt fem skoler i Danmark, som moderniserer og nytænker deres gamle gymnastiksal.

Gymnastiksalen skal være et uformelt mødested for dem, der ikke er vant til at trække i idrætstøjet i fritiden, et mødested for lokalsamfundet og foreninger. Idrættens faglokale skal også have nyt liv.

Skolens nuværende bygning er af høj kvalitet med mange fine detaljer. For at skabe kig til salen åbner man de lukkede facader mod gade og skolegård op. Udenfor inviterer en overdækning til uformelt ophold og bliver mødested for fritidsaktiviteter. Loftet bliver omdannet til en lille sal til bouldering, yoga og pilates.

Frederiksberg er den kommune næst efter København, som er dårligst forsynet med idrætsfaciliteter. Alligevel er gymnastiksalen slet ikke udnyttet. Det skal moderniseringen lave om på.

Aktiviteter organiseret af Frederiksberg Dans og Frederiksberg Familieidræt, selvorganiserede brugere og lokalområdets beboere bliver sammen med Bevæg dig for livet-aktiviteter en del af de nye faste brugere af gymnastiksalen uden for skoletid.

I partnerskabet bag kampagnen synes vi, det er en fantastisk visionær og inspirerende løsning på at gøre gymnastiksalens muligheder synlige og tilgængelig for alle borgere i lokaleområdet. Paletten af aktiviteter udvides betragteligt, og det gamle science-lokale omdannes til et foreningslokale, hvor foreningerne kan mødes før og efter træning. Det er også et spændende bud på, at man med brug af digitale løsninger kan skabe et bedre faglokale til idrætsfaget, som helt kan omdefinere brugen af gymnastiksalen og skolens rolle i lokalsamfundet.

Fakta om kampagnen
Kampagnen løber fra 2020-2024 og har til formål at
 udvikle, afprøve og videreformidle inspirerende idéer til modernisering af gymnastiksale. 
Der er afsat 2.225.000 kroner til at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale på fem udvalgte skoler. 
 
Bag projektet står Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content