Se flere billeder

Billeder fra projektet

Foreningen ”Skanderborgs aktive mil”, Skanderborg Kommune og den selvejende SFO og klubtilbud Sct. Georgsgården ønsker at transformere en eksisterende institutionslegeplads til et nyt flerfunktionelt rekreativt uderum, der binder by og natur sammen i et spændende aktivitetsmiljø med særlige muligheder for gadeidræt og sociale ophold.

Foreningen ”Skanderborgs aktive mil”, Skanderborg Kommune og den selvejende SFO og klubtilbud Sct. Georgsgården ønsker at transformere en eksisterende institutionslegeplads til et nyt flerfunktionelt rekreativt uderum, der binder by og natur sammen i et spændende aktivitetsmiljø med særlige muligheder for gadeidræt og sociale ophold.

 

Multiparken i Skanderborg skal skabe et attraktivt mødested for børn og unge, der fremmer forskellige
rullesportsaktiviteter, øvrige streetaktiviteter og sociale fællesskaber i et landskabsarkitektonisk
veltilrettelagt og flerfunktionelt anlæg. Gennem et bredt aktivitetstilbud og sociale kvaliteter ”på kanten”,
skal det sikres, at multiparken er lige appellerende for piger og drenge på tværs af alder og forudsætninger.

Projektet er et eksempel på, hvordan man, ved at arbejde med et stærkt landskabsarkitektonisk hovedgreb og en gennemarbejdet detaljering, har udviklet et innovativt og eksemplarisk bud på en facilitet til en af tidens største makrotrends – rullesport.

Rullesport, som er et samlebegreb for gadeidrætterne rulleskøjter, løbehjul, BMX og skateboard, er de
seneste år blevet en af de aktiviteter blandt børn og unge, som har absolut størst tilslutning.

Parkens inviterende og inkluderende fysiske rammer skal sikre høj kapacitet og øget brug, hvilket
understøttes af et aktivt værtskab fra institutionen Sct. Georgsgården. Med en placering på kanten af
Skanderborg Dyrehave skal de stedbundne naturkvaliteter integreres i aktivitetsparkens gadeidrætsfokus
og sociale kvaliteter.

Aktiviteter og brugergrupper
Multiparkens primære brugergruppe er 11-17-årige børn og unge tilknyttet Sct. Georgsgården samt familier og selvorganiserede børn og unge fra hele kommunen.
I dag har Sct. Georgsgården ca. 500 brugere fordelt på 252 børn, som benytter klubtilbuddet for 4. til 6.
klasse i dagtimerne og 248 børn, der er tilknyttet den gratis ungdomsklub for 7. klasse og opefter i
aftentimerne.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content