Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skole + Magleblik Skole

Seks skoler er blevet udvalgt og får en samlet støtte på op til 21 millioner kroner i forbindelse med kampagnen Skole+. Byggeprojekter på de seks skoler skal vise vejen for hvordan man kan inddrage idræt og bevægelse i skoledagen, og samtidig åbne skolerne op for foreningslivet og det øvrige lokalsamfund.

Seks skoler er blevet udvalgt og får en samlet støtte på op til 21 millioner kroner i forbindelse med kampagnen Skole+. Byggeprojekter på de seks skoler skal vise vejen for hvordan man kan inddrage idræt og bevægelse i skoledagen, og samtidig åbne skolerne op for foreningslivet og det øvrige lokalsamfund.

På Magleblik Skole har man imødekommet udfordringer med mange tosprogede elever der ikke deltager i motion og bevægelse, stor fysisk inaktivitet og overvægt, at at arbejde med omprogrammering af gangareal samt etablering af lærings‐ og bevægelsesstationer.

Den nye folkeskolereform betyder mere idræt og bevægelse i skoledagen, og det stiller krav til skolernes fysiske faciliteter. Det er blandt andet baggrunden for, at Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund er gået sammen om kampagnen Skole+.

Kampagnen skal gøre det muligt for et antal skoler at gennemføre byggeprojekter, som understøtter kravet om mere idræt og bevægelse i skolen, og som giver børn og vokse lyst til at være aktive både i skoletiden og i fritiden. 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content