Se flere billeder

Billeder fra projektet

Sjakket i København

Sjakket kombinerer rammerne for socialt arbejde med et samlingssted for idræts-, musik- og fritidsaktiviteter. Der er tale om et enestående ombygningsprojekt af en bevaringsværdig fabriksbygning, som bliver rammen om et nyt og uprøvet lokalefællesskab mellem lokale fritidsaktiviteter og socialt arbejde.

Sjakket kombinerer rammerne for socialt arbejde med et samlingssted for idræts-, musik- og fritidsaktiviteter. Der er tale om et enestående ombygningsprojekt af en bevaringsværdig fabriksbygning, som bliver rammen om et nyt og uprøvet lokalefællesskab mellem lokale fritidsaktiviteter og socialt arbejde.

En tidligere fabriksbygning, som de seneste 8 år primært har dannet rammerne om socialt arbejde for udstødte unge på Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter, kaldet Sjakket, er med dette projekt forandret til et hus med flere funktioner og brugere.

Den ombyggede fabrik skal fremover bruges til lokale idræts- og fritidsfaciliteter – spændende fra almindelige trænings- og turneringsaktiviteter, musikaktiviteter samt arrangementer af mere tværgående karakter.

Sjakket skal fortsat drive socialt arbejde på stedet, med skoleundervisning samt aktiviteter omkring idræt og musik, som giver de unge positive sociale relationer og succesoplevelser.

En thaibokseklub, som også på nuværende tidspunkt holder til på stedet, skal fortsætte i de nye og bedre lokaler, og der vil fremover være mange forskellige brugergrupper repræsenteret i huset.

En facilitet til brug for lokalområdet
Da den selvejende institution Sjakket Aktivitetscenter for 8 år siden købte den tidligere fabriksbygning i Københavns Nordvestkvarter med hjælp fra bl.a. Egmontfonden, trængte den til en istandsættelse, og Sjakket har siden løbende været i kontakt med forskellige fonde for at få finansieret en ombygning og renovering af stedet.

I 2003 besluttede Sygekassernes Helsefond, Fonden Realdania, Egmont Fonden og Lokale og Anlægsfonden i fællesskab at udarbejde et projekt, der kan hjælpe Sjakket og samtidig skabe faciliteter, der kan række ud over Sjakkets daglige brug.

Lokale og Anlægsfonden har særligt påvirket projektets funktionelle udformning, ud fra ønsket om at gøre stedet til en facilitet til brug for de aktive i lokalområdet.

Sjakkets fysiske rammer
Grundplanet på den tidligere fabriksbygning er på knap 1.000 m² udformet som to rundbuede sammenhængende tvillingebygninger. Efter den gennemgribende ombygning vil bygningen i stueplan fremstå med en aktivitetssal på ca. 360 m² med loft til kip i den vestlige fløj. Seks store porte mod vest kan forbinde gårdrummet og aktivitetsrummet med hinanden, så der kan foregå aktiviteter på tværs mellem ude og inde.

I bygningens østlige fløj er et aktivitetsrum på 300 m², som bliver velegnet til kampsport og bløde bevægelsesformer som gymnastik, dans m.m. I husets midte, mellem de to aktivitetsrum, ligger der en række parallelle depotrum på i alt 80 m², som med adgang fra begge sider også kan skabe forbindelse mellem aktivitetsrummene til brug ved særlige lejligheder. I stueplan er der toilet- og omklædningsfaciliteter og klub- og mødelokaler.

På 1. sal er den østlige fløj indrette til Sjakkets undervisnings- og sociale aktiviteter: Undervisningslokaler, opholdsarealer og kontorfaciliteter fordelt på omkring 270 m². I den vestlige fløj er der desuden et klub- og mødelokale på ca. 30 m² til brug for husets øvrige brugere. På 1. sal mellem de to bygninger er der en stor tagterrasse til ophold. I 2. sals højde ligger der oven på de to tvillingebygninger en containerlignende tilføjelse til bygningen, som bliver på omkring 65 m². Den skal rumme studie og øvelokale til musik.

Bevaringsværdig bygning
Projektet er vurderet til at være af særlig høj kvalitet på såvel det funktionelle som arkitektoniske område.

Fonden Realdania ser selve bygningen som et bevaringsværdigt og tidstypisk eksempel på fabriksbyggeri i Danmark i 1930’erne, som med projektets arkitektoniske hovedgreb tilføres et nyt liv, der fremhæver bygningens særlige kvaliteter.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content