Se flere billeder

Billeder fra projektet

Ryparkens børne og ungehus

Børn og unge får i fremtiden helt nye muligheder for at dyrke naturen i storbyen. Et nyt børne- og ungehus bliver opført på et centralt restareal i Ryparken i København.

Børn og unge får i fremtiden helt nye muligheder for at dyrke naturen i storbyen. Et nyt børne- og ungehus bliver opført på et centralt restareal i Ryparken i København.

En bynær naturgrund med Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen som nabo bliver eksempel på, at den tætte bys restarealer kan løfte fritidslivet og muligheden for at være i naturen. ’Ryparkens Børne- og ungehus’ skal være mødested i storbyen for spejdere, rollespillere, fællesspisning og mange andre fritidsaktiviteter. 

Spejderbevægelsen er en stærk trend blandt børn og unge, og 11 pct. går til spejder. Men samtidig viser Friluftsrådets seneste undersøgelser, at børn og unge kommer mindre i naturen end tidligere generationer.

Det vil det nye hus lave om på og skal med sin centrale placering ikke bare være et hus for spejderne, men også invitere nye foreninger og flere børn og unge ud i naturen – organiserede såvel som selvorganiserede.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Bygherres stemme

”Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er den sidste brik i puslespillet, for at projektet er realiserbart. Vi holder i øjeblikket til i en umoderne betonkælder i et område med få tilbud. Vi vil skabe et nyt fyrtårn, som er åbent og fleksibelt i sin indretning for at booste foreningslivet, og som inviterer løbere, rollespillere, børnehaver og andre brugere ind. Børn og unge skal kunne komme og selv være med til at sætte rammen.”

Thomas Lynderup Kirkeskov

projektkoordinator for Ryparkens Børne- og ungehus siger

Fondens stemme

”Det er et spændende eksempel på en ny type byspejderhus, der udnytter et meget udfordrende, men centralt restareal i den tætte by til at skabe et engagerende mødested for børn og unge. Huset er et stærkt bud på, at forskellige brugere kan mødes i en facilitet, som stimulerer naturoplevelser i byens natur og understøtter interessen for fællesspisning i fritidslivet.”

Børn og unge får mødested i den tætte by

Det nye hus skal skabe social sammenhængskraft lokalt, og børnene og de unge får en vigtig rolle i drift og indretning af huset. Udover fast tilknyttede foreninger vil huset række ud til nye foreninger, som ønsker at starte op og til ikke foreningsaktive børn og unge.

Der vil være mulighed for, at lokale klubber kan leje huset til enkeltstående arrangementer som spileftermiddage og temadage, og lokalområdet vil stå i spidsen for en række initiativer, der skal invitere nye brugere ind i huset.

Fællesspisning og madlavning bliver en kerneaktivitet i huset – inspireret af Lokale og Anlægsfondens håndbog ’Fælleskøkkener i fritidslivet’’.

Jens Øyås Møller

udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet
Tidligere
Næste
Skip to content