Se flere billeder

Billeder fra projektet

Knebelbro - Byens Blå Torv

Havnen i Knebel Vig på Mols omdannes til Byens Blå Torv – et nyt aktivitetssted for havelskere. Torvet skal indbyde til leg, læring, aktivitet, fællesskab og afslapning med vandet som omdrejningspunkt.

Havnen i Knebel Vig på Mols omdannes til Byens Blå Torv - et nyt aktivitetssted for havelskere. Torvet skal indbyde til leg, læring, aktivitet, fællesskab og afslapning med vandet som omdrejningspunkt.

Knebelbro Jolle- og Bådehavn ligger i bunden af Knebel Vig, der med sit lave vand på begge sider af havnen skaber optimale forhold for at introducere både børne- og voksne til et fritidsliv i det blå. Havnen har gennem en årrække gradvist åbnet sig for nye blå foreningsfællesskaber, og har trods begrænsede faciliteter allerede en omfattende og varieret brugergruppe. En gruppe af frivillige ildsjæle har med støtte fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden og Syddjurs Kommune udviklet projektet Byens Blå Torv, så deres havn i fremtiden kan tilbyde et langt mere inviterede aktivitetsfællesskab, som med afsæt i nye, tidssvarende faciliteter skal styrke både lokalmiljø og turisme. 

Facilitet
Projektet rummer et nyt udsigtsområde, et badeområde med udspring og universel adgang til vandet, en vandsportsrampe med opholdstrappe, flydebro, universel kajakrampe mv. og en grøn aktivitetsplads, hvor frilufts- og spejderaktiviteter og andre arrangementer, der kræver fast grund under fødderne, kan afholdes. Hertil kommer et nyt Havnehus midt på havnen, der etableres som en todelt træbygning med græs på taget. Her vil der være toiletter, omklædning og sauna i den ene bygning, og fællesrum, køkken og overdækket terrasse i den anden bygning. De eksisterende grejskure opdateres indretningsmæssigt, og der etableres et nyt fælles værksted samt bedre pladsforhold for vandsportsgrej. Herudover skabes forbedret fleksibilitet og aktivitetszoner med nye flydebroer i havnebassinet.

Bevidst bæredygtigt
Bæredygtighed er indtænkt i alle projektets faser og kommer blandt andet til udtryk ved kun at bygge det mest nødvendige og genbruge eller transformere eksisterende faciliteter i udpræget omfang. Ambitionen er således at skabe et nyt blåt torv med mindst muligt nybyggeri, der viser hvordan både social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed kan forenes i fremtidens havneprojekter.

Det er et stærkt lokalt engagement, der gennem en bred involvering af frivillige, både nye og eksisterende foreninger samt skoler og institutioner har medvirket til, at havnen i Knebel Vig i fremtiden bliver et åbent og inviterende lokalt samlingspunkt, der viser hvor mange blå aktiviteter en havn kan understøtte.

Knebelbro Havn bliver med projektet et eksempel på, hvordan de brede lovgivningsmæssige rammer for blå aktiviteter kan udnyttes og komme en endnu bredere brugergruppe til gavn.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content