Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fremtidens Foreningshus i Undløse

Fremtidens Foreningshus Undløse er opført som det første af de tre ‘Fremtidens Foreningshuse’ i Fondens konkurrence fra 2000. De to andre ligger i Randers og Holbæk.

Fremtidens Foreningshus Undløse er opført som det første af de tre 'Fremtidens Foreningshuse' i Fondens konkurrence fra 2000. De to andre ligger i Randers og Holbæk.

Fondens tanke var af udvikle idéer og støtte foreningshuse, som ud over at gavne foreningslivet også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. Med andre ord at skabe et sted i byen som samler lokalsamfundet, et hus, der både er et mødested, og som giver lokalsamfundet identitet. 

For at gøre husene økonomisk realiserbare, tog konkurrencen udgangspunkt i at opføre foreningshuse, der benytter sig af standardiserede og masseproducerede elementer på en ny og kvalitativ måde.

Visionære kræfter har sammen med Lokale- og Anlægsfonden skabt Fremtidens Foreningshus i Undløse. Det moderne klubhus, der skal sætte gang i byens foreningsliv, er allerede inspirationsmodel for andre kommuner.

Det nye foreningshus er unikt. Med sine funktionelle lokaler er huset tilgængeligt fra alle sider, det ånder af atmosfære og dagslysindfaldet fra de store vinduespartier bringer de byggetekniske detaljer frem i lyset.

Fleksibelt, foranderligt og favnende

Det er nogle af nøgleordene bag ‘Fremtidens Foreningshus’, hvis visionære indretning og anvendelsesmuligheder bryder med det traditionelle klubhus.

Foreningshuset i Undløse står på en grund mellem Undløse Skole og Undløsehallen, og er en værdig afløser for den gamle, nedslidte træpavillon, der i årevis – ligesom mange andre steder i Danmark – udgjorde den klassiske ramme om klub- og foreningslivet i Undløse.

En af hensigterne med det multifunktionelle Fremtidens Foreningshus er, at det skal kunne bruges af alle borgere – på alle tider af døgnet. Og det lever man allerede op til i Undløse. Blandt andet skal byens børn fremover bruge foreningshuset som skolefritidsordning om eftermiddagen.

Brugerne kommer hurtigt ind i husets kerne, en højloftet pejsestue, der inspirerer til møde med venner, kammerater og naboer, nyde en kop kaffe osv.

Et stort køkken med serveringsdisk kan forsyne brugerne med mange forskellige spise- og drikkevarer, og en større sal kan bruges til idræts- og kulturaktiviteter, såsom gymnastik, mindre boldspil, kampsport, dans eller andet. To omklædingsrum og et stort mødelokale fuldender desuden visionen om at skabe et godt, brugbart og smukt “Fremtidens Foreningshus”.

I foråret 2004 blev udendørsområdet anlagt med petanquebaner og andre aktivitetsmuligheder, ligesom der er opstillet borde og bænke til ophold for de mange besøgende i huset i sommertiden.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content