Se flere billeder

Billeder fra projektet

Søsporten i Aarhus

Bygningen ”Søsporten” fra 1936 rummer både roklub, kano- og kajakklub samt dykkerklub, men trods de mange ugentlige brugere og den store interesse for vandsport i Aarhus, foregår klubmedlemmernes dagligdag i nedslidte og utidssvarende omgivelser. Dette vil den forestående moderniseringen af Søsporten ændre på.

Bygningen ”Søsporten” fra 1936 rummer både roklub, kano- og kajakklub samt dykkerklub, men trods de mange ugentlige brugere og den store interesse for vandsport i Aarhus, foregår klubmedlemmernes dagligdag i nedslidte og utidssvarende omgivelser. Dette vil den forestående moderniseringen af Søsporten ændre på.

Over 600 medlemmer af de tre vandsportsklubber benytter bygningen ”Søsporten” på lystbådehavnen i Aarhus hele året rundt, og ligesom andre steder i landet, er interessen for vandsport stærkt stigende.

Den 81 år gamle bygning som de tre klubber deles om, er oprindeligt opført af Aarhus Roklub. I dag er bygningen nedslidt, og en trist ramme om et ellers stærkt klubliv for roklubben, Aarhus Kano- og Kajakklub samt Sportsdykkerklubben KVAK.

Lokale og Anlægsfonden støtter projektet da man har valgt at bevare bygningens klassiske look, og samtidig ombygger bygningen så den fremover vil danne rammerne om et moderne klubliv med nye faciliteter til alle tre klubbers behov.

Moderniseringen vil forbedre mulighederne for aktiviteterne ude på vandet, forbedre klubmedlemmernes mødesteder og sociale opholdszoner, og samtidig knytte bygningen til det større havneudviklingsprojekt i Aarhus kaldet ”Den blå rambla”.

En videreudvikling af Det flydende kajakforeningshus i Vejle.

Modernisering af søsportsklubhus i Aarhus 
Roere, kajakroere og dykkere får moderniseret deres klubhus “SØSPORTEN” i Aarhus. Formanden for Aarhus Roklub, Hother Hennings, fortæller om behov og løsninger i moderniseringen af bygningen, der har stået næsten uforandret siden 1936.

Fælles udnyttelse af arealerne
Moderniseringen af Søsporten vil sikre en bedre udnyttelse af arealet og en større kapacitet, primært gennem en større fælles udnyttelse af arealerne. Grundidéen bag moderniseringen er, at klubberne skal være fælles om de fleste faciliteter; omklædnings- og baderum, træværksted, metalværksted, køkken, motionsrum samt møde- og kursuslokale. Samtidig vil balkonen på 1. etage danne et naturligt fællesområde for de tre klubbers udeliv.

Moderniseringen af Søsporten vil falde smukt i tråd med Aarhus Kommunes vision for området om, at “de Bynære Havnearealer skal være et levende centrum – for alle. Et rum, hvor der både er plads til at mærke byens puls og nyde de rekreative områder”.

Søsporten vil fortsætte med at være et stærkt center for vandsport til glæde for både de, der er udøvende, men i ligeså høj grad til glæde for de mange borgere og gæster, der vil opleve en levende havn som en del af byens rekreative områder. Fællesskabet i Søsporten rækker ud over de tre klubber.

Et aktivt havneområde i udvikling
I havneområdet ved Aarhus Ø findes en række forskellige foreninger og klubber, der dyrker roning, sejlads, dykning, svømning og andre vandsportsaktiviteter. Søsporten er hjemsted for samarbejde mellem roklubberne og søspejderne på havnen om vedligeholdelse og lakering af træbåde.

Søsporten lægger hus til Aarhus 1900 årlige natmarathon og er allerede nu involveret i arbejdet med at hoste VM i sejlads i Aarhus i 2018. Klubberne i Søsporten deltager desuden sammen med de andre klubber på havnen i samarbejdet om Den Blå Rambla.

Disponeringen af byggeriet er fremkommet gennem en proces med husets nuværende brugere, hvor ønsket om fællesskab og bedre udnyttelse af arealerne har været de store fokuspunkter gennem hele forløbet. Resultatet er et byggeri, der rummer stor fleksibilitet, der gør det muligt at bruge husets arealer på tværs af alle tre klubber, på forskellige tidspunkter af døgnet og afhængigt af behov.

Udfordringer i de blå rum

Se en af de fem videoer fra vores tema om “De blå rum”. Videoen ser nærmere på udfordringerne ved at bygge idrætsanlæg i havnene. Se hele temaet og flere videoer
på https://www.loa-fonden.dk/temaer/blaa-rum-faciliteter-til-hav-og-soe/

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content