Se flere billeder

Billeder fra projektet

Maritimt Center i Esbjerg

Det nye center giver liv og næring til både eksisterende og nye foreninger, til den blå formidling til skole og institutioner, til gæstesejlerne i havnen og til de borgere der ønsker at komme tæt på havet og de blå aktiviteter. I tilknytning til centeret realiseres en omfattende rekreativ aptering af vandfladen igennem projektet Aqtiv i Esbjerg Strand. Samlet set vil de to projekter give et uovertruffet løft til esbjergensernes muligheder for et blåt fritidsliv.

Det nye center giver liv og næring til både eksisterende og nye foreninger, til den blå formidling til skole og institutioner, til gæstesejlerne i havnen og til de borgere der ønsker at komme tæt på havet og de blå aktiviteter. I tilknytning til centeret realiseres en omfattende rekreativ aptering af vandfladen igennem projektet Aqtiv i Esbjerg Strand. Samlet set vil de to projekter give et uovertruffet løft til esbjergensernes muligheder for et blåt fritidsliv.

Det Maritime Center i Esbjerg understøtter danskernes stigende interesse for at være aktive i naturen. I udformningen og udviklingen af projektet har alle projektets parter arbejdet hen imod et stærkt delende hus, hvor mødet mellem husets forskellige brugere er i fokus, og hvor de bebyggede arealer udnyttes bedre. Der er gjort meget ud af at sikre tilgængelighed for alle brugere, og med placeringen ved Esbjerg Strands beskyttede vandflade har projektet en særlig vinkel på at sænke barrieren for deltagelse for alle aldre, i et område hvor vejret ofte er en begrænsning for aktivitet, selv for de øvede. 

Selvom Det Maritime Center er beskyttet af en højvandssluse, der kan afskærme Esbjerg Strand imod vandet fra Vesterhavet, så er bygningen designet til at underetagen kan oversvømmes. Projektet er herved også er godt eksempel for Fonden på at designe og håndtere faciliteter til fremtidens vejrforhold og havstigninger.

Ønsket med udformningen af det nye center er at skabe en enkel, men poetisk og virkningsfuld facilitet der åbner sig op mod alle sider af Esbjerg strand. Rent arkitektonisk er bygningen opdelt i to funktionsniveauer. I stueetagen er der etableret ét stort overdækket rum for både, værksted og grej – et sted hvor man i robuste maritime omgivelser kan passe og pleje grej og både. På førstesalen er der etableret de sociale rum omkring en fælles plads. Det fungerer som et mødested hvor man udveksler erfaringer og viden om havet. Gårdspladsen i midten er åbnet mod himlen og bygningens facade, der er inspireret af træbådens dynamiske linjer, og vil beskytte brugeren mod det barske vejr der ofte huserer i havnebyen.

Projektet er herved også et godt eksempel for Lokale og Anlægsfonden på at designe og håndtere faciliteter til fremtidens vejrforhold og havstigninger. Husets unikke placering på Esbjerg Strand skaber en unik beskyttet ramme om blå aktiviteter, der ydermere forstærkes af det tilknyttede projektet Aqtiv i Esbjerg Strand, der som en enorm udviklings-/aktivitets- og legeplads for blå aktiviteter, vil løfte vandsportsmulighederne i Esbjerg til et helt nyt niveau.

Borgerne i Esbjerg får nu endelig et sted hvor de på helt nært hold kan opleve vinden og havets kraft fra en tryg og beskyttet ramme. Centret bliver en central base i det tilknyttede Aqtiv i Esbjerg strand projekt og i Lokale og Anlægsfonden er vi særligt begejstrede for at Esbjerg med dette sted kan skabe et motiverende og levende mødested for eksisterende foreninger, nye foreningsfællesskaber, maritime formidlingstilbud og borgere på egen hånd. De nye faciliteter og stedets naturgivne forhold er så unikke, at det også helt naturligt vil blive et nationalt tilløbsstykke for blå aktiviteter.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content