Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fremtidens Foreningshus i Randers

Fremtidens Foreningshus Randers er opført som det sidste af de tre ‘Fremtidens Foreningshuse’ i Fondens konkurrence fra 2000. De to andre ligger i Undløse og Holbæk.

Fremtidens Foreningshus Randers er opført som det sidste af de tre 'Fremtidens Foreningshuse' i Fondens konkurrence fra 2000. De to andre ligger i Undløse og Holbæk.

Fondens tanke var af udvikle idéer og støtte foreningshuse, som ud over at gavne foreningslivet også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. Med andre ord at skabe et sted i byen som samler lokalsamfundet, et hus, der både er et mødested, og som giver lokalsamfundet identitet. 

For at gøre husene økonomisk realiserbare, tog konkurrencen udgangspunkt i at opføre foreningshuse, der benytter sig af standardiserede og masseproducerede elementer på en ny og kvalitativ måde.

Det er sket i Randers, hvor foreningshuset ikke ligger i byen, men ved det skønne Dronningborg med en stor glasfacade og terrasse på kanten til en skrænt ned til fodboldbane og natur. Under tagets tunge ryg har arkitekterne fra CUBO tegnet en enkel planløsning, hvor man kan komme rundt til de enkelte afsnit uden at forstyrre husets andre aktiviteter.

Mange brugergrupper samlet under et tag

Som planlagt bliver foreningshuset benyttet af mange andre end Randers gymnastiske Forening. Mange grupper er interesseret i at komme ind i huset, så der er ingen tvivl om, at tankerne bag huset er rigtige. Kommune og amt holder kurser og møder, fodboldspillere dyrker spinning og stavvandrere nyder en kop kaffe i foreningshuset med udsigt over fodboldbaner og natur.

For Randers gymnastiske Forening har flytningen af aktiviteterne fra den indre by til Dronningborg tilsyneladende ikke været noget problem.

Foreningen var spændt på, om den kunne trække ikke blot egne medlemmer, men også andre aktiviteter med ‘ud på landet’. Aktiviteterne i foreningshuset er ikke eksploderet, men de øges hele tiden. Randers gymnnastiske Forening holder nu selv mange arrangementer fx sangaftener, foredragsaftener og festlige arrangementer ved højtiderne. Foreningen nyder at have rammer, hvor fantasien kan flyve frit.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content