Se flere billeder

Billeder fra projektet

Cold Hawaii Inland

Cold Hawaii har i mange år været synonym med Vestkystens sublime windsurfing forhold, men fremover er det ikke blot de garvede surfere der kan trække i våddragten. Cold Hawaii Inland skal skabe et løft af det aktive udeliv og vandsporten fra Doverodde til Thisted Bredning.

Cold Hawaii har i mange år været synonym med Vestkystens sublime windsurfing forhold, men fremover er det ikke blot de garvede surfere der kan trække i våddragten. Cold Hawaii Inland skal skabe et løft af det aktive udeliv og vandsporten fra Doverodde til Thisted Bredning.

Den stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet, har sat gang i videreudviklingen af det massivt populære Cold Hawaii. Cold Hawaii Inland bliver et multifunktionelt aktivitetsområde der skal koble de mange aktiviteter i Vesterhavets bølger med de mere rolige vande i Limfjorden og de tilstødende søer.

Cold Hawaii Inland kommer til at bestå af 10 fysiske spots sammenkædet af en naturrute, der skal fremme og understøtte det aktive udeliv og vandsporten på nordvestsiden af Limfjorden. Lokale og Anlægsfonden bliver en del af samarbejdet på 7 af disse spots. 

Danskerne vil ud i det blå.

Projektet Cold Hawaii Inland er den største danske helhedsplan og indsats for at understøtte den stigende popularitet vandsport og det aktive udeliv har oplevet de seneste mange år. Det kan dog for mange være svært at springe direkte ud i bølgerne og komme i gang med at være aktive – Cold Hawaii Inland bliver løsningen på det problem.

Fotos af Spektrum Arkitekter undtagen dronefotos der er af Gitte Andersen fra Thisted Kommune. De historiske fotos er af Egon Jacobsen.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Bygherres stemme

”Vandet har altid defineret Thy. Hav og fjord har historisk set været thyboernes arbejdsplads, og i løbet af de seneste 20-30 år er vandet i højere og højere grad også blevet thyboernes – og turisternes – legeplads. Med Cold Hawaii Inland vil vi udvikle og løfte den ”legeplads” og de naturoplevelser, der knytter sig til fjorden. Ambitionen med Cold Hawaii Inland er nemlig, at Thy skal være et nationalt centrum for frilufts- og vandsportsaktiviteter – hvor både Vesterhavets vilde og fjordens mildere vand er i spil.”

”Cold Hawaii Inland bliver en ny type outdoor-hal, der under samme paraply rummer en række forskellige aktiviteter spredt ud over Thy med himlen som tag og Limfjorden som ”halgulvet”. Vi håber, at Cold Hawaii Inland vil medvirke til, at endnu flere bliver inspireret til at dyrke vandsport, om det så er i kajak, som vinterbader, på et wakeboard eller man blot vil gøre et stop på sin gåtur langs fjorden og betragte aktiviteterne på vand.

Niels Jørgen Pedersen

formand for den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland siger om projektet

Fondens Stemme

”Med Cold Hawaii Inland-projektet skabes der helt konkret nye aktive mødesteder og fællesskaber der, på tværs af alder, køn, interesser og niveau, vil udgøre et vigtigt fundament for det gode og sunde liv i Thy og Danmark generelt. De roligere vande i fjorden vil med dette projekt sikre, at børn og unge, der ikke er ligeså aktive som voksne i vandsporten, får muligheden for at bevæge sig ud i naturen og afprøve og afsøge de aktiviteter der fanger og motiverer dem.”

Jakob Færch

udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden
Tidligere
Næste
Skip to content