Viden

Viden kvalificerer den gode beslutning og dermed det gode projekt. Derfor kan du finde relevant viden om trends og tendenser inden for vores støtteområder: aktivt udeliv, idræt og bevægelse og kultur. 
I Lokale og Anlægsfonden støtter vi også vidensproduktioner som fx undersøgelser, Ph.d.-afhandlinger, analyser og evalueringer. 

Du er desuden velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring konkrete temaer og vidensområder. 

Type

Type

Sorter

Sorter

Evaluering Skole+

Evalueringen bygger på seks skoleombygningsprojekter fra Skole+ kampagnen i 2016-2018. Formålet var at udvikle folkeskolen, så der blev mulighed for mere bevægelse i og uden for skoletid og at invitere nye brugergrupper ind på skolen. ...

Hvad er et velfungerende svømmeanlæg?

En evaluering af fire svømmeanlæg som giver forskellige bud på, hvad et velfungerede svømmeanlæg er. Evalueringen undersøger med afsæt i fire svømmeanlæg, hvad der kendetegner et velfungerende svømmeanlæg. Det gør den med primært afsæt i...

Betydninger af bevægelsesmiljøet i idrætten

Artiklen giver inspiration og viden til at udvikle nye og spændende aktiviteter i forskellige bevægelsesmiljøer. Den forklarer også, hvorfor nogle rum inviterer til en særlig form for aktivitet, og hvordan man kan arbejde med rummets...

Opsamling Nature Moves rapport: Sociale mødesteder i naturen

En opsamling på rapporten “Sociale mødesteder i naturen – Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge”. Hovedkonklusioner1) Uanset tiltænkte funktion og facilitetstype bliver alle fire steder brugt som socialt mødested.2) Pigerne er lidt...

Skriv eller ring til os

Line Dangkel Jacobsen

Kommunikationskonsulent

Anna Rex Wittig

Faglig formidler 

Skip to content