7 gode råd til at udvikle lederrollen af idrætsanlæg i fremtiden

Vi har samlet syv anbefalinger til at udvikle rollen blandt ledere af idrætsanlæg. De bygger på en ph.d., som er en del af et stort forskningsprojekt om fremtidens idrætsfaciliteter.

Onsdag den 1. juli 2020

  1. Mere målrettet uddannelse af ledere i idrætsanlæg: Ledere har i dag svært ved at takle idrætsanlæggenes udfordringer. Der er brug for mere fokus på lederes uddannelse og baggrund, hvis de skal rustes til at arbejde strategisk med borgerne i og uden for idrætsforeningerne. Forskning fra andre områder viser, at uddannelse kan løfte niveauet.
  2. Flere kommunale retningslinjer: Kommuner spiller en vigtig rolle i forventningerne til lederrollen, fordi de påvirker den institutionelle logik, som har stor betydning for lederrollen i anlæggene. Men der er få målsætninger og krav fra kommuners side.
  3. Klarere definition af offentlig værdi: Lederne efterspørger styringsredskaber og klarere retningslinjer fra kommunerne i forhold til, hvilke opgaver de forventes at udføre og løse. De er svære at realisere, og lederne har begrænset viden om, hvad de skal leve op til.
  4. Fra administrator til mere aktiv lederrolle: De daglige arbejdsopgaver går især med at sikre plads til foreninger og vedligeholde faciliteten. Der er brug for prioritering og tid til strategisk planlægning og eksekvering på initiativer i og uden for foreningslivet.
  5. Understøtte en nuanceret foreningsrolle: Lederen kan hjælpe foreningerne, så de kan blive bedre til at inkludere flere forskellige borgere. Lederne kan påtage sig dannelsen af nye foreninger inden for aktiviteter, som pt. ikke er et tilbud i anlægget.
  6. Forandring kræver nye handlemønstre: Ændringer i lederrollen kræver forandringer i de institutioner, der former rollen. Det kan betyde en genfortolkning af folkeoplysningsloven og de øvrige rammer, som former ledernes handlemønstre – loven rammesætter en del af aktiviteten i anlæg, men ikke alt.
  7. Ny tilskudsfordeling kan skabe bredere lederappel: De økonomiske tilskud til idrætsanlæg er i især bundet op på foreningers brug via folkeoplysningsloven. Det hjælper ikke lederne i ambitionen om at være ramme om borgere i og uden for foreningslivet. Det er vigtigt at overveje, om kommunen kan støtte andre typer af aktiviteter og organiseringsformer.

Læs mere om forskningsprojeketet Fremtidens idrætsfaciliteter.

Skip to content