Små greb kan gøre stor forskel

Inspirationskataloget giver konkrete bud på, hvordan investeringer i klimatilpasning, skolerenovering og idrætshaller med mindre greb kan skabe stor merværdi for flere borgere, behov og målgrupper. 

Se erfaringerne fra Lokale og Anlægsfondens fire indsatser:

  • VANDPLUS
  • Skole+
  • Drøn på skolegården
  • Nyt lv i gamle haller 
Skip to content