Nye muligheder i gamle gymnastiksale

Nye muligheder i gamle gymnastiksale I dette katalog kan du blive inspireret af fem eksempler på moderne og tidssvarende omdannelser af gamle gymnastiksale. Du kan også læse ti gode råd til, hvordan du kommer i gang med den proces, der kan føre til en ny og opdateret gymnastiksal. Rådene er særligt relevante for dig, der […]

Faciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætten

Center for Ungdomsstudier har gennemført en undersøgelse om “Faciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætten – En undersøgelse af unges syn på og ønsker til idrætsfaciliteter og mødesteder” for DIF og Lokale og Anlægsfonden. Formål med undersøgelsen  Formålet med nærværende undersøgelse er at afdække faciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse samt unges drømme, behov […]

Evaluering af GAME StreetMekka

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund står fra 2017 og frem til 2020 i spidsen for en større evaluering af GAME StreetMekka. GAME StreetMekka er et facilitetskoncept, hvor den grundlæggende vision er at skabe sociale, lettilgængelige og fleksible tilbud til børn og unge, som vil dyrke selvorganiseret gadeidræt og gadekultur. GAME StreetMekka har […]

Kultur og kvalitet i børnehøjde

Lokale og Anlægsfonden har netop fået lavet evalueringen “Kultur og kvalitet i børnehøjde”. En evaluering der samler indsigter på tværs af arkitekter, brugere, ledere og medarbejdere af to børnekulturhuse. For snart 20 år siden igangsatte Lokale og Anlægsfonden initiativet ‘Arkitektur i børnehøjde’. Med Nicolai for børn og Børnekulturhus Ama’r blev der skabt to unikke steder med kultur, kunst og […]