Viden

Viden kvalificerer den gode beslutning og dermed det gode projekt. Derfor kan du finde relevant viden om trends og tendenser inden for vores støtteområder: aktivt udeliv, idræt og bevægelse og kultur.

I Lokale og Anlægsfonden støtter vi også vidensproduktioner som fx undersøgelser, Ph.d.-afhandlinger, analyser og evalueringer. 

Du er desuden velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring konkrete temaer og vidensområder. 

Type

Type

Sorter

Sorter

Betydninger af bevægelsesmiljøet i idrætten

Artiklen giver inspiration og viden til at udvikle nye og spændende aktiviteter i forskellige bevægelsesmiljøer. Den forklarer også, hvorfor nogle rum inviterer til en særlig form for aktivitet, og hvordan man kan arbejde med rummets...

Opsamling Nature Moves rapport: Sociale mødesteder i naturen

En opsamling på rapporten “Sociale mødesteder i naturen – Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge”. Hovedkonklusioner1) Uanset tiltænkte funktion og facilitetstype bliver alle fire steder brugt som socialt mødested.2) Pigerne er lidt...

Vejledning om kunstgræsbaner

Der er brug for at tænke bæredygtigt, når vi anlægger kunstgræsbaner, så vi undgår problemer med eksempelvis spredning af mikroplast fra banerne. En ny vejledning og kortlægning kan lette anlægsprocessen for bygherrer og hjælpe med...

Fremtidens forsamlingshuse

Evalueringen undersøger, hvilke udfordringer og potentialer der ligger i udviklingen af fremtidens forsamlingshus og kommer med en række anbefalinger til, hvordan processen kan gribes an. Evalueringen følger op på Lokale og Anlægsfondens kampagneindsats ‘Fremtidens Forsamlingshuse’...

Skriv eller ring til os

Kir Klysner

Journalist og kommunikationskonsulent

Line Dangkel Jacobsen

Kommunikationskonsulent

Skip to content