Mere fritidsliv i det blå

Indsatsområdet sætter fokus på at få flere danskere til at bruge vandet året rundt ved at vise, hvordan kyster, søer, årer kan bruges som aktive fritidsarealer og mødesteder for fritidsaktiviteter.  

Indsatsområdet Mere fritidsliv i det blå sigter mod at få flere danskere til at bruge vandet hele året rundt ved at vise de forskellige måder, hvorpå man kan bruge kyster, søer og åer som aktive fritidsområder. 
Med indsatsområdet har Lokale og Anlægsfonden igangsat følgende initiativer, hvor fonden ønsker projektidéer indenfor:   

Strandlivets rum og rammer
Danskernes fritidsvaner ved kysten/havet har ændret sig markant de seneste 10 år, men faciliteterne har ikke fulgt med udviklingen. Derfor ønsker Lokale og Anlægsfonden at forbedre kvaliteten af fritidsfaciliteter for aktivitetsformer i den blå natur. Som en del af fokusområdet har fonden igangsat kampagnen Strandlivets rum og rammer. Læs mere om kampagnen her


Marinaerne som fremtidens blå mødesteder

De danske havne udgør et særligt lovgivningsmæssigt rum for faciliteter til det blå fritidsliv, men disse områder er primært reserveret til bådejere, som har råderet over både vand- og landarealer i havnene.
Dette skaber unødvendigt høje barrierer for deltagelse i det blå fritidsliv og er i modstrid med den stigende popularitet omkring mere afslappede maritime aktiviteter. Hvordan kan man udnytte marinaerne som mødested for fritidsaktiviteter? 


Dobbeltfunktionelle anlæg på kysten

Verden står midt i en menneskeskabt klimaforandring, der på sigt forventes at medføre stigninger i middelvandstanden og hyppigere stormvejr. Dette vil skabe udfordringer for både kystnære bebyggelser og naturarealer. Der er derfor behov for at udvikle kystsikringsløsninger, der ikke kun beskytter, men også skaber nye muligheder for fritidslivet langs kysterne. Hvordan kan vi skabe løsninger, der har begge funktioner samtidigt?

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Jens Øyås Møller

Udviklingskonsulent i Team Aktivt Udeliv

Her finder du vigtig information for ansøgningsprocessen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning.

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse på mail til den oplyste mailadresse indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på fritidsfaciliteter i det blå

Blå rum ved Fuglsang Sø i Herning
Maritimt Center i Esbjerg
Maritimt Center i Frederikssund
Shores Langeland

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil