Call to ACTION:

Lokale og Anlægsfonden søger ti stærke projektidéer til kampagnen Strandlivets rum og rammer, der skal vise nyskabende arkitektoniske bud på faciliteter til friluftsliv ved kyst, sø eller å i Danmark, Grønland og på Færøerne 

Formålet med kampagnen:

Danmark er rig på kystkilometer, og de danske kyster er det sted, hvor danskerne har udfoldelsesmuligheder, der minder om allemandsretten. Danskernes fritidsvaner ved havet, åer og søer har ændret sig meget de sidste ti år. Flere danskere er blevet aktive i det fri, og nye aktivitetsformer er opstået, fx åbenvandssvømning, vinterbadning, undervandsjagt og SUP. 

Faciliteterne er dog ikke fulgt med udviklingen, så i dag er facilitetsdækningen i den blå natur en mangelvare, og området mangler kvalitet. Derfor igangsætter Lokale og Anlægsfonden nu kampagnen Strandlivets rum og rammer, der skal give nye bud på faciliteter til friluftsliv ved kyst, sø og å. 

Med udgangspunkt i de lokale stedbundne kvaliteter skal kampagnen løfte det arkitektoniske niveau i vandfriluftslivets faciliteter. De nye faciliteter skal styrke tilknytningen til naturen og sikre adgang til friluftsaktiviteter for flere brugergrupper og dermed have fokus på varierede aktivitetsformer, der inkluderer flere i friluftslivet. Det er dermed et krav, at projekterne er flerfunktionelle mødesteder med både sociale faciliteter, aktivitetsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter. 

Hvem kan ansøge:

Kommuner, foreninger og selvejende institutioner kan søge om deltagelse i kampagnen og dermed om et tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 150.000 kr. Tilskuddet skal gå til professionel arkitektfaglig rådgivning, der kan udvikle og kvalificere den enkelte projektidé frem til et dispositionsforslag for projektet. Den arkitektfaglige rådgivning suppleres desuden af projektspecifik udviklingsrådgivning fra Lokale og Anlægsfondens udviklingskonsulenter. 
Bemærk: Tilskuddet er betinget af en lokal medfinansiering på 75.000 kr. 

Ansøgningsfristen for deltagelse i kampagnen var mandag den 30. oktober 2023. Ansøgere får svar d. 15. november 2023.

 


Lokale og Anlægsfonden 
søger
ti stærke projektidéer til kampagnen Strandlivets rum og rammer, der skal vise  nyskabende arkitektoniske bud på faciliteter til friluftsliv ved kyst, sø eller å i Danmark, Grønland og på Færøerne 

Formålet med kampagnen:

Danmark er rig på kystkilometer, og de danske kyster er det sted, hvor danskerne har udfoldelsesmuligheder, der minder om allemandsretten. 

Danskernes fritidsvaner ved havet, åer og søer har ændret sig meget de sidste ti år. Flere danskere er blevet aktive i det fri, og nye aktivitetsformer er opstået, fx åbenvandssvømning, vinterbadning, undervandsjagt og SUP. 

Faciliteterne er dog ikke fulgt med udviklingen, så i dag er facilitetsdækningen i den blå natur en mangelvare, og området mangler kvalitet. Derfor igangsætter Lokale og Anlægsfonden nu kampagnen Strandlivets rum og rammer, der skal give nye bud på faciliteter til friluftsliv ved kyst, sø og å. 

Med udgangspunkt i de lokale stedbundne kvaliteter skal kampagnen løfte det arkitektoniske niveau i vandfriluftslivets faciliteter. De nye faciliteter skal styrke tilknytningen til naturen og sikre adgang til friluftsaktiviteter for flere brugergrupper og dermed have fokus på varierede aktivitetsformer, der inkluderer flere i friluftslivet. Det er dermed et krav, at projekterne er flerfunktionelle mødesteder med både sociale faciliteter, aktivitetsfaciliteter og opbevaringsfaciliteter. 

Hvem kan ansøge:

Kommuner, foreninger og selvejende institutioner kan søge om deltagelse i kampagnen og dermed om et tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 150.000 kr. Tilskuddet skal gå til professionel arkitektfaglig rådgivning, der kan udvikle og kvalificere den enkelte projektidé frem til et dispositionsforslag for projektet. Den arkitektfaglige rådgivning suppleres desuden af projektspecifik udviklingsrådgivning fra Lokale og Anlægsfondens udviklingskonsulenter. 
Bemærk: Tilskuddet er betinget af en lokal medfinansiering på 75.000 kr. 

Ansøgningsfristen for deltagelse i kampagnen er mandag den 30. oktober 2023.

 

Friluftsrådet er viden- og samarbejdspartner på kampagnen

Ønskes: forskellige projekter


Kampagnens projekter kan ligge indenfor følgende overordnede typologier: 

 • Transformation og ombyg af eksisterende bygning 
 • Tilbygning til eksisterende facilitet 
 • Nybyg


De ti projektidéer, der udvælges i kampagnen, skal sammen vise variation i forhold til den fysiske placering og de lokale forhold.  Ligeledes skal de sikre erfaringer med lokaliteternes forskellige udfordringer, både lovgivningsmæssigt, arkitektonisk og byggeteknisk. 

Det er ambitionen at realisere projekter indenfor disse områder/landskabstypologier: 

 • Naturprægede kyststræk, klitlandskaber o.l.  
 • Ved søer og åer 
 • På kanten af mindre havneanlæg, moleanlæg eller anden eksisterende infrastruktur


Projekterne skal desuden fremme forskellige aktivitetsformer, f.eks.:

 • Vinterbadning, livredning og åbenvandssvømning 
 • Aktiviteter der fokuserer på bæredygtighed (strandrensning, havmiljøvogtere) og naturformidling (havguider) 
 • Lystfiskeri, undervandsjagt og sanke-/høste-aktiviteter i vand og på land 
 • Dykning, snorkling, surf (kite, wind, foil), SUP, kajak og costal roning


Projektidéerne vurderes ud fra følgende kriterier: 

 • Bred variation i aktivitetsudbud 
 • Særligt fokus på aktiviteter for børn og unge 
 • Understøtter flere organisationsformer – fritidsliv (foreningsliv og selvorganiseret aktivitet) og fx også skoler og institutioner 
 • Faciliteten deles af flere brugergrupper – både fysiske rammer og udstyr 
 • Fokus på tilgængelighed/adgangsforhold for alle  
 • Geografisk spredning af kampagnens projekter

Vigtige datoer

 • 27. november 2023 Webinar om valg af rådgiver – bygherrer 
 • 27. januar 2024 Opstartsseminar hos Lokale og Anlægsfonden – bygherrer og rådgivere 
 • 24. april 2024 Fælles online workshop – Bygherrer og rådgivere
 • 19. juni 2024 Deadline for aflevering af projektmateriale
 • 5. oktober 2024 Afslutningsseminar hos Lokale og Anlægsfonden – Bygherrer (og rådgivere)

I løbet af kampagneforløbet afvikles der herudover tværgående virtuelle viden- og inspirationsseminarer. 

 • 27. november 2023 Webinar om valg af rådgiver – bygherrer 
 • 27. januar 2024 Opstartsseminar hos Lokale og Anlægsfonden – bygherrer og rådgivere 
 • 24. april 2024 Fælles online workshop – bygherrer og rådgivere
 • 19. juni 2024 Deadline for aflevering af projektmateriale 
 • 5. oktober 2024 Afslutningsseminar hos Lokale og Anlægsfonden – Bygherrer (og rådgivere)
   
I løbet af kampagneforløbet afvikles der herudover tværgående virtuelle viden- og inspirationsseminarer. 

Ønsker du at være rådgiver på et kommende projekt? Se videoen herunder.

 Økonomi 

Valg af arkitektfaglig rådgiver 

 

 • Der kan søges om 150.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden som støtte til arkitektfaglig rådgivning via kampagnen.  

 • Støtten forudsætter en lokal medfinansiering på 75.000 kr. 

 • Den samlede økonomi på 225.000 kr. inkl. moms reserveres til køb af arkitektrådgivning.  

 • Projektgruppen skal selv finansiere mødeudgifter og rejseomkostninger derudover. 

 • Det forventes, at faciliteterne kan etableres med en anlægsøkonomi på 2 – 8 mio. kr.  

 • Kampagnen vedrører kun støtte til projektudvikling. Muligheder for støtte til efterfølgende projektrealisering vurderes efter gennemførelse af udviklingsforløb for det enkelte projekt. 

 

Valg af arkitektfaglig rådgiver 

 

 • Alle potentielle rådgivere skal ansøge om at komme på en rådgiverliste. Ansøgningsfrist er overskredet!

 • Hvis man allerede har kontakt til en rådgiver, skal denne ansøge om at komme på rådgiverlisten.

 • Bygherrer kan frit vælge arkitekt fra rådgiverlisten. Link til  rådgiverliste.

 • Rådgiveraftaler forventes indgået inden den 20. december 2023.

 • En rådgiver kan kun medvirke på ét projekt i kampagnen.

Vi glæder os til at høre fra jer

jensmoller-round
Jens Øyås Møller

Udviklingskonsulent

Jakob-Round
Jakob Færch

Udviklingskonsulent