Udviklingsprojekter

Lokale og Anlægsfonden udvikler projekter, der præsenterer nye løsninger på faciliteter til danskernes fritidsliv. Projekterne skal have stærk lokal betydning og national relevans. 

Alle projekter skal bidrage til fondens strategiske indsatsområder, som præsenteres nedenfor.  

Som fond involverer vi os i hele udviklingsprocessen omkring et projekt; fra idésparring til rådgivning og til en endelig ansøgning. Vi understøtter med viden og erfaringer for at skabe det bedst mulige projekt sammen med den lokale bygherre.

Se videoen, og hør mere om, hvordan vi samarbejder om udviklingsprojekter.

Vi støtter indenfor følgende indsatsområder

Mere friluftsliv i det blå

Flere kulturproducerende værksteder

Fritidslivet i bymidterne

Ny natur - mere friluftsliv

Nye faciliteter til piger og unge kvinders fritidsliv

Bæredygtig vandkultur

Biblioteket som kulturhub

Idrætsfaciliteter til tiden