Se flere billeder

Billeder fra projektet

X-Huset i Vester Hæsinge

Den tidligere landsbyskole i Vester Hæsinge i Faaborg-Midtfyn Kommune er omdannet til et lokalt kultur- og bevægelseshus. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens særlige indsats med at udvikle eksempler på ny brug af lukkede folkeskolebygninger.

Den tidligere landsbyskole i Vester Hæsinge i Faaborg-Midtfyn Kommune er omdannet til et lokalt kultur- og bevægelseshus. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens særlige indsats med at udvikle eksempler på ny brug af lukkede folkeskolebygninger.

I 2013 lancerede Lokale og Anlægsfonden et udviklingsforløb, hvor op til tre lukkede folkeskolebygninger skulle udvælges og omdannes til nye formål inden for idræt, kultur og fritid. En af de udvalgte skoler er landsbyskolen i Vester Hæsinge på Fyn. 

Huset har fået sit navn, fordi et centralt X placeres som samlingspunkt mellem bygningens fire fløje. Hvor X’et krydser, er der opført en ny hovedindgang med en bred trappe op til første sal. Her mødes brugerne af en glasbygning, som er husets mødested og landsbyens “dagligstue” på 250 m².

Nyt liv i funktionstømte bygninger
Baggrunden for indsatsen ved funktionstømte bygninger skyldes de mange folkeskolelukninger, der opleves over hele landet. Lukningerne betyder, at særligt mindre byer mister en central livsnerve, da der som oftest ikke kommer nye aktiviteter i de tomme bygninger. Fonden besluttede at gøre noget ved det og målrettede derfor en indsats til at erstatte lukkede skolebygningers mørke vinduer med lys og nye aktivitetsrum. I mange små byer er skolebygningerne nemlig ofte det eneste sted, hvor beboerne kan samles til foreningsaktiviteter og andre former for fælles oplevelser.

Da kommunen i efteråret 2010 besluttede at lukke Vester Hæsinge skole, var der omgående lokal interesse i at fastholde skolebygningen som et aktivitetssted under navnet X-Huset, men bygningens indretning var på ingen måde ideel for den lange række af foreninger, der gerne ville bruge bygningen. Derfor ansøgte man i Vester Hæsinge om at få skolen med i Lokale og Anlægsfondens udviklingsforløb. Skolen blev udvalgt i flere omgange og projektet kom igennem en række workshops med deltagelse af arkitekter og Lokale og Anlægsfonden, så de lokale ildsjæle nu er nået frem til, hvordan deres nye sted til kultur, bevægelse og socialt samvær skal se ud.

Husets indretning
Denne centrale del af X-Huset er udstyret med en pejs og fire ophængte plateauer, der skaber en række forskellige rum-i-rummet, som kan bruges til forskellige aktiviteter og som egentlige aktivitetselementer. Fra plateauerne er der også en sjælden udsigt over området, som ellers kun kan opleves fra den lokale kirke eller herregård. Under indgangstrappen placeres et depot, der kan rumme bokseklubbens mobile boksering, så den nemt kan flyttes ind og ud af gymnastiksalen.

I bygningens vestfløj er der i stueetagen rum til aktiviteter, møder og omklædning. På første sal er der et køkken med caféudsalg og et bevægelsesrum på 107 m². I nordfløjen ligger den gamle gymnastiksal, der er åbnet mod “dagligstuen”, så man herfra kan kigge ned på aktiviteterne og har fået direkte forbindelse til depotrummet under indgangstrappen. I østfløjen er en del af første sal indrettet til multimedierum, mens resten af første sal og hele stueetagen ikke er en del af omdannelsesprojektet. I sydfløjen er der et kommunalt børne- og familietiltag på vej – MDVuns-huset – der ikke indgår i projektet. Men 100 m² af sydfløjen indgår i X-Husets område og her bliver bl.a. indrettet værksted til cykler mv. i underetagen.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content