Se flere billeder

Billeder fra projektet

Hillerød Steet-Lab

I fremtiden kan børn og unge i Hillerød mødes og dyrker fællesskabet, gennem street- og kulturaktiviteter, ved fællesspisninger og i lektiecafeen. Det nye mødested arbejder både med den sociale og miljømæssige bæredygtighed og så er det organiseret på de unges præmisser med fokus på det gode børne- og ungeliv.

I fremtiden kan børn og unge i Hillerød mødes og dyrker fællesskabet, gennem street- og kulturaktiviteter, ved fællesspisninger og i lektiecafeen. Det nye mødested arbejder både med den sociale og miljømæssige bæredygtighed og så er det organiseret på de unges præmisser med fokus på det gode børne- og ungeliv.

Street-Lab fokuserer på kompetencer snarere end begrænsninger og derved skabe et rummeligt fællesskab med børn og unge med forskellige ressourcer. Streetkulturen er et gennemgående tema og kendes typisk for sin D.I.Y. praksis (Do It Yourself), men Street-Lab transformerer dette til D.I.T. (Do It Together) i det, de kalder en ”fællesskabende praksis”.

Street-Lab er en del af ”Den Sociokulturelle Landsby” – et netværk i Hillerød, bestående af sociale og kulturelle aktører, private og institutioner – med det formål at sætte kulturelle aktiviteter i spil i sociale initiativer.

Blandt de øvrige medlemmer er f.eks. bibliotek, ungdomsinstitutioner, kulturhuse, SSP, en adventurepark m.fl. Netværket indgår som dialogpartner og ind imellem også som projektejer i projektudvikling i Hillerød Kommune.

Bæredygtighed byggeri
Funktionerne omfatter musikstudie, boulderingfacilitet, to multirum til mindre arealkrævende aktiviteter samt café/køkken, toiletfunktioner og den vigtige værkstedsfunktion.

Bygningen konstrueres efter “build for disassembly” en metode, hvor samlinger efterlades eksponeret således, at konstruktioner kan adskilles, udskiftes eller genanvendes i fremtidige byggerier. 

miljømæssige og den sociale bæredygtighed. Huset opføres efter cirkulære byggeprincipper, hvor en del af byggematerialer er genbrug, så bygningen vil kunne skilles ad og senere genbruges.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content