Se flere billeder

Billeder fra projektet

MIND

I Middelfart skal et nyt museum blive mødested for det engagerede fritidsliv. Museet har nemlig et kæmpe potentiale som kulturelt mødested, hvor fritidslivets brugere er medskabere af kulturaktiviteterne.

I Middelfart skal et nyt museum blive mødested for det engagerede fritidsliv. Museet har nemlig et kæmpe potentiale som kulturelt mødested, hvor fritidslivets brugere er medskabere af kulturaktiviteterne.

I Middelfart får det tidligere sindssygehospital nu en ny funktion, det sker når museet MIND etableres i den tidligere patientbygning på hospitalet. 

Visionen med MIND er at give mennesker med psykisk sygdom adgang til fællesskabet. Psykisk sygdom rammer en ud af fem danskere, men alligevel forbindes psykisk sygdom ofte med skyld og skam.

Det vil museet MIND lave om, ved at skabe et kulturelt mødested, der har fokus på at formidle sindslidelser og metal sundhed på nuancerede og ligeværdige måder.

Museet som mødested
MIND bliver en del af Middelfart Museum og kommer til at bestå af et museum på 2000 m2 og en park på 4000 m2. Museet kommer både til at understøtte fællesskaber, frivillighed, viden og aktiviteter. Udeområderne skal omdannes til sansehave, aktivitetshave, opholdsrum og grønne rolige stiforløb, så der skabes en harmonisk forbindelse mellem museumsrummet og det grønne uderum.

Projektet hedder MIND, da aktiviteterne relaterer sig til det menneskelige sind. Men navnet afspejler også at projektet arbejder med hvad et museum kan være. Hos MIND er selve mødestedsfunktionen fremtrædende, og det giver brugere og foreninger mulighed for at tage aktiv del i kulturens fællesskaber og dermed blive medskabere af kulturaktiviteter.

MIND står således også for : Museum, Information, Netværk og Dialog, der er de bærende søjler i projektet.

Viden og information
Museumssøjlen har til formål at sætte den historiske viden og genstandssamling i spil sammen med brugerforeninger med en målsætning om at bruge historien til at skabe forståelse af nutidige problemstillinger.

Informationssøjlen har til formål at informere om nutidige forhold, derfor udvikles formidlingen i samarbejde med brugerforeninger, men også målgrupper som børnefamilier og unge.
Formidlingen i MIND har ambition om at blive et vigtigt supplement til den formidling om psykisk sygdom, der i forvejen varetages af forskellige bruger- og pårørendeforeninger.

Brugerne i fokus
Netværkssøjlen har til formål at fremme netværk ved at etablere aktivitets- og mødefaciliteter, der kan understøtte forskellige brugerforeninger og lokale gruppers tilknytning til projektet og til hinanden.

MINDs faciliteter bliver flerfunktionelt så bl.a. mødelokaler og foredragsrum kan bruges i og udenfor museets åbningstid. Dermed er tanken at MIND bliver et levende mødested, hvor der hver uge afholdes aktiviteter i form af foredrag, forældretræning samt åbne cafémøder arrangeret af brugerforeninger.

Lokale grupper, der har interessefællesskaber om f.eks. litteratur, håndarbejde, mindfulness eller motion kan også bruge MIND og bidrage med information om deltagelse i deres aktiviteter og fællesskaber.
Dialogsøjlen har til formål at udvikle en dialogbaseret formidlingsform, der inspirerer og inddrager museets besøgende.

Arkitektonisk kvalitet
MIND etableres i patientbygningen. Middelfart Sindssygehospital blev tegnet af arkitekt Vilhelm Petersen, og byggeriet er eksemplarisk for datidens opfattelse af helende arkitektur. De statelige bygninger, den overskuelige struktur og de naturskønne omgivelser skulle give sindet ro og virke for helbredelse.

I projektet er der fokus på temaet om helende arkitektur i form af et udstillingstema, men også ved at genskabe relationen mellem projektets bygning og udeområde samt ved at skabe rum for aktiviteter i haven.

En grøn oase
Udearealerne var lige så betydningsfulde som selve arkitekturen i 1800-tallets sindssygehospitaler. På MIND understreges denne sammenhæng mellem arkitektur og landskab ved at genetablere en relation mellem bygningen og udearealerne. Udeområderne skal omdannes til sansehave, aktivitetshave, opholdsrum og grønne rolige stiforløb, så der skabes en harmonisk forbindelse mellem museumsrummet og det grønne uderum.

MIND er et utrolig spændende projekt, fordi det sætter en ny standart for museet som kulturel ramme, for hvad museumsrummet skal kunne, og hvem der skal bruge det. MIND er et stærkt bud på, hvordan fremtidens museum kan være et aktivt mødested for hele det brede fritidsliv.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content