Se flere billeder

Billeder fra projektet

Dansehallerne i Kedelhuset

Nu får København et nyt mødested for dans og bevægelse, et sted, hvor der både er plads til amatører og professionelle. Det sker, når Dansehallerne i Kedelhuset bliver en realitet.

Nu får København et nyt mødested for dans og bevægelse, et sted, hvor der både er plads til amatører og professionelle. Det sker, når Dansehallerne i Kedelhuset bliver en realitet.

I et 4600 m2 stort lokale i Carlsberg Byen skal et gammelt kedelhus nu omdannes til Danmarks nationale mødested for dans og koreografi. Ambitionen er, at Dansehallerne i Kedelhuset bliver det nye mødested for foreningslivet og de selvorganiserede danseudøvere samt bydelens mange borgere.

I  København er der mangel på dansestudier, hvilket medfører at hele økosystemet indenfor dans og performance mangler rum til udvikling. Det skal vi gøre noget ved, så vi får skabt et mødested, hvor der er plads til at udfolde sig, både når det gælder inhouse produktioner, foreningsliv og selvorganiserede grupper parallelt.

Dansehallerne i Kedelhuset kommer især til at have fokus på dans og bløde bevægelsesformer. Det bliver på et nationalt topniveau samtidig med, at det bliver sjovt og lærerigt for amatøren, foreningslivet og den deltagende kulturforbruger.

En gruppe som projektet særligt har fokus på, er de unge piger, og deres mulighed for at udvikle sig. I dag er der en stor risiko for at netop denne gruppe falder ud af miljøet, da dansen som levevej fremstår usammenhængende og isoleret, og det må vi ændre på.

Der er tale om en total istandsættelse af en historisk fredet bygning med respekt for de bevaringsværdige arkitektoniske kvaliteter. Stueetagen kommer til at rumme et åbent entréområde, tre dansestudier, omklædningsfaciliteter og Dansehallernes administration. Entréområdet skal både fungere som samlingssted for nye besøgende, som pausested mellem øvesessioner, som arbejdssted og som café i dagtimerne. 

Dansehallerne historik

I 1980´erne tog kunstnere initiativ til at etablere to institutioner i København: Dansens hus og Dansescenen, som begge flyttede til midlertidige lokaler i Carlsberg Byen i 2009 og fusionerede under navnet Dansehallerne i 2012. Dansehallerne har lige siden virket som en samlende kraft for branchen, og et sted hvor kunstarten kan mødes med en voksende, bred publikumsskare.

Dansehallerne var én af de første kulturinstitutioner, der flyttede ind Carlsberg Byen i Tap E i 2009 og var med til at præge den gryende bydel og sammenflette kunstnerisk bevægelse med områdets historie og tilknytning til kulturlivet. Dansehallerne flyttede fra Carlsberg Byen i september 2017 og har siden været i midlertidige lokaler. Frem til Kedelhuset står klart til indflytning præsenterer Dansehallerne forestillinger og aktiviteter i samarbejde med andre markante kunstinstitutioner i København og i events rundt i hele landet.

Kedelhusets historik

Arkitekt Carl Harild tegnede Kedelhuset som en del af Carlsberg Bryggerierne ved Valby Bakke i København. Kedelhuset blev opført i 1925-28 for at samle al energi på bryggeriet ét sted. Byggeriet anses som et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur og et af periodens væsentligste arkitekturværker i Danmark. Bygningen er på ca. 4.600 m2 fordelt på to etager, hvoraf Dansehallerne indtager den øverste del, og i en del af underetagen er der planer om en åben café til gavn for lokalområdet. I underetagen mod Pasteursvej arbejder Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S desuden på at finde de rette aktører til to nye spisesteder med udeservering, der også kommer til at skabe liv på den centrale beliggenhed i Carlsberg Byen.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content