Se flere billeder

Billeder fra projektet

Kulturloftet på Bastionen

Bastionen er et moderne kulturhus, der med afsæt i bæredygtighed vil skabe et nyt kreativt mødested og danne ramme om stærke inkluderende fællesskaber. Nu får borgerne i Nyborg banebrydende kulturværksteder og nye muligheder for kulturel udfoldelse.

Bastionen er et moderne kulturhus, der med afsæt i bæredygtighed vil skabe et nyt kreativt mødested og danne ramme om stærke inkluderende fællesskaber. Nu får borgerne i Nyborg banebrydende kulturværksteder og nye muligheder for kulturel udfoldelse.

Med transformationen af kulturhuset Bastionens to øverste etager til Kulturloftet får Nyborg og Østfyn et visionært kulturhus, hvor man både kan producere og opleve kultur samme sted.  

Projektet rammer fondens strategiske pejlemærker ‘Transformation’ og ‘Bæredygtighed’, hvilket både afspejles i beslutningen om at transformere fremfor at bygge nyt, i materialevalg og ved at efterstræbe en levedygtig driftsmodel med øget udnyttelse af eksisterende faciliteter. 

  • Et kunstnerisk mødested på tværs af viden, håndværk, fagligheder, kompetencer, alder og sociale skel, som er tilgængeligt for alle; underfuldt og inspirerende. 
  • Et rum for meningsgivende fællesskaber og et kvalitetsfyldt supplement til det etablerede forenings- og idrætsliv på Østfyn. 
  • Et helt nyt mødested i en by og en egn, som p.t. ikke har nogen former for åbne værksteder til kulturproduktion. Det vil skabe forandring og bidrage til almen kulturelle dannelse, hvilket har været håbet fra starten af omdannelsen af håndværkerforeningens gamle bygning til kulturhus i 2017. 
     
Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content