Se flere billeder

Billeder fra projektet

Trailcenter Seest

Et nyt mødested for idræt i naturen skal skabe mulighed for, at endnu flere kan dyrke idræt og aktivt udeliv i den bynære natur i Kolding. Projektet er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Kolding Kommune.

Et nyt mødested for idræt i naturen skal skabe mulighed for, at endnu flere kan dyrke idræt og aktivt udeliv i den bynære natur i Kolding. Projektet er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Kolding Kommune.

Det aktive udeliv i Kolding har fået et løft for fremtiden. Et nyt mødested i naturen der give mountainbikere, OCR-løbere, vandrere, orienteringsløbere og mange andre i fritidslivet større mulighed for at opleve og dyrke det grønne, i og ved trailcenteret der er placeret i Hylkedalen i det bynære naturområde ved Seest i Kolding. 

Trailcenter Seest bliver et mødested, som understøtter den store interesse blandt danskerne for at dyrke idræt i naturen. Hylkedalen i Kolding rummer, med en varieret natur og landskab, et uforløst potentiale som knudepunkt for naturoplevelser og motion i det fri – for nuværende og nye brugere.

Projektet er ét ud af i alt fem trailcentre, som etableres forskellige steder i landet. Det nye center er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Kolding Kommune, og det får placering på kanten mellem by og natur i den sydvestlige del af Kolding by tæt på Seest Idrætspark.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Bygherres stemme

”Trailcentrets geografiske placering skaber en unik mulighed for at forløse Hylkedalens potentiale for et aktivt udeliv. Det bliver et oplagt støttepunkt og port til området og er et spændende bud på en facilitet, der kan understøtte en lang række udeidrætter og samtidig skaber synergi med trailcentrets nærmeste nabo – både i dagligdagen og i eventsituationer.”

Trailcentret er en invitation til mere brug af naturen

Trailcentre skal bygge bro til et allerede eksisterende fodboldanlæg og tilhørende klubhus og er tiltænkt både foreninger, institutioner, skoler, turister og selvorganiserede for at understøtte den daglige trivsel, sundhed og fællesskab.

Projektet er udviklet gennem en stærk brugerinvolvering, og planerne for den fremtidige brug af trailcentret viser en tydelig deledagsorden for både organiserede og selvorganiserede.

Faciliteten er designet, så den indbyder til det uformelle møde, hvor man kan få information om de lokale spor, klæde om og tage afsted. Den er fleksibel og funktionel indrettet med ophold både ude og inde.

Trailcentret matcher Kolding Kommunes outdoorstrategi, der har til formål at skabe nye udeaktiviteter og mødesteder og samtidig være social løftestang for sårbare grupper. Hylkedalen er udpeget som et hotspot i outdoorstrategien for nye friluftsaktiviteter.

Jens Øyås Møller

udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet

Fondens stemme

”Det er en imponerende ildhu, der er blevet lagt for dagen, af foreninger og borgere i arbejdet med at udvikle trailcentret. Det har være vigtigt for os, at det også kom til at indeholde de servicefunktioner, der kan understøtte de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen. Det er lykkedes og giver foreninger, kommunale institutioner og alle andre mulighed for at gøre endnu mere brug af området. Jeg håber, det kan være med til at inspirere nye brugergrupper til at komme ud, så endnu flere kan bevæge sig for livet.”

Søren Rasmussen

formand for Fritids- og idrætsudvalget i Kolding Kommune
Tidligere
Næste
Skip to content