Se flere billeder

Billeder fra projektet

Tilbygning til Lergrav Museum i Gram

Tilbygningen til det eksisterende Lergrav Museum introducerede en ny formidlingsform og tilgængelighed for besøgende – også uden for åbningstiden. Projektet er desuden et godt eksempel på tværkommunalt samarbejde.

Tilbygningen til det eksisterende Lergrav Museum introducerede en ny formidlingsform og tilgængelighed for besøgende - også uden for åbningstiden. Projektet er desuden et godt eksempel på tværkommunalt samarbejde.

Det særlige ved Gram Lergrav er, at leret er aflejret i et delta for over 6 millioner år siden, som indeholder fossiler fra datidens havdyr. Der er bl.a. skeletter fra hvaler, sæler og skildpadder. Museets hovedindhold er formidlingen omkring fossilerne og deres tilblivelse, datidens flora og fauna samt den relaterede geologi. 

Lergraven er åben for publikum, så de selv kan gå og grave efter fossiler i de uanede mængder af ler. I åbningstiden er museets personale behjælpelig med ekspertise og redskaber. Netop denne mulighed for direkte inddragelse af publikum, er en særlig kvalitet ved stedets museale indhold og formidling.

Et samlingssted – også uden for museets åbningstid
Tilbygningen er på 360 m² og ligger i forbindelse med en tidligere lergrav i udkanten af Gram. Museet havde i forvejen et nyere mindre træhus på stedet, som fungerede som formidlingssted i forhold til lergraven. Huset er genanvendt i det nye byggeri og fremstår som en integreret del af huset.

Ud over stedets funktion som museum har Fonden påvirket projektet til, at museumsbygningens åbne udformning er blevet tilrettet, så publikum, også uden for åbningstid, kan få et indtryk af museets indhold.

Publikum kan betragte den udendørs udstilling og få adgang til rindende vand og toiletforhold, der vil gøre stedet til et omdrejningspunkt for brugen af det omgivende naturområde for bl.a. spejdere.

Et hus tilpasset omgivelserne
Huset er bygget over en trækonstruktion og fremstår som et let byggeri, der er tilpasset naturområdet ved lergraven.

Projektet er i sin arkitektoniske og funktionelle udformning et overbevisende projekt, som fuldt ud lever op til Fondens kvalitetskrav, og som på fornem vis er tilpasset stedet og dets brug.

Ud over egentlige udstillingslokaler, teknikrum og lokaler til personalefunktioner, har museet et laboratorium og værkstedsrum til brug for publikum.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content