Se flere billeder

Billeder fra projektet

Spejdergård i Jyllinge

Et utraditionelt samarbejde om den nye spejdergård i Jyllinge har vist, at blå og grønne spejdergrupper sagtens kan deles om de samme faciliteter.

Et utraditionelt samarbejde om den nye spejdergård i Jyllinge har vist, at blå og grønne spejdergrupper sagtens kan deles om de samme faciliteter.

I marts 2008 kunne de blå DDS-spejdere og de grønne KFUM-spejdere tage deres fælles spejdergård i brug. 

At to forskellige spejdergrupper på den måde går sammen om at bygge og bruge en spejderfacilitet, er et forfriskende tiltag, som Lokale- og Anlægsfonden ønskede at støtte. De to spejdergrupper havde mange gode idéer til, hvordan arealet i en fælles spejdergård kan udnyttes fleksibelt.

De to spejdergrupper blev i 2005 opsagt i deres daværende lejemål. Sammen med Lokalforeningen i den daværende Gundsø Kommune, der nu er en del af Roskilde Kommune, gik de to grupper derfor sammen om et nyt og fælles projekt.

Resultatet er blevet et fleksibelt byggeri, der i høj grad bærer præg af gode muligheder for mange forskellige brugergrupper.

En spejdergård til deling
Spejdergårdens grundplan er på 450 m², men de to spejdergrupper råder kun over knap 40 m² hver til eget brug. De resterende 370 m² deles mellem spejderne og de øvrige brugere af spejdergården. Spejderne er nemlig ikke de eneste brugere.

Når spejderne ikke bruger gården, er den åben for aftenskoler, line- og squaredance, møder i Lions Club og andre lokale foreninger.

Specielt udviklet mobilt inventar
Den fleksible udnyttelse af Spejdergårdens store basisareal bygger på brugen af specielt udviklede møbler på hjul og andet mobilt inventar, som Lokale- og Anlægsfonden har været med til at udvikle.

Spejdergården er i halvandet plan med en midterbygning og to sidefløje. Bygningen spejler sig i en midterakse med to identisk indrettede sidefløje, der hver udgør ca. en tredjedel af bygningens grundareal.

I den midterste del af bygningen er der et stort samlingsrum på 100 m² med loft til kip og et stort centralt placeret ildsted. De to sidefløje er indrettet med et åbent fællesrum på hver ca. 100 m² med tilhørende køkkenhjørne, der står i åben forbindelse til det centrale fællesrum.

På første sal i begge sidefløje udnyttes arealet til depotrum. I forbindelse med køkkenerne i sidefløjene er der endvidere opført et udekøkken ved det sydvendte udeareal, der består af en amfitrappe med bålsted.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content