Se flere billeder

Billeder fra projektet

Nyt multicenter i Oddense

Oddense Hallen skal fungere som hele byens forsamlingshus, og samtidig støtte op om den lokale skoles øgede behov i forbindelse med folkeskolereformen, hvor skolen får brug for flere muligheder for aktivitetsformer.

Oddense Hallen skal fungere som hele byens forsamlingshus, og samtidig støtte op om den lokale skoles øgede behov i forbindelse med folkeskolereformen, hvor skolen får brug for flere muligheder for aktivitetsformer.

Da Oddense Hallen blev opført i 1983 var det for at skabe plads til datidens populære indendørs idrætsgrene såsom håndbold og badminton.

Sidenhen er tankerne om, hvad en idrætshal kan rumme udvidet betragteligt, hvilket har givet anledning til nye tiltag omkring Oddense Hallen, som i dag har etableret en stor idrætslegeplads samt spejder- og friluftsfaciliteter omkring hallen.

Oddense Hallen er i dag trådt et langt større skridt ind i fremtiden, og kan med den nye omdannelse og udvidelse, rumme langt flere forskellige idrætsformer.

Et tidssvarende forsamlingshus
Udviklingen af den nye udgave af Oddense Hallen er resultatet af et samarbejde mellem Oddense Borgerforening og hallens bestyrelse, der tog fart for fem år siden. Dengang skulle borgerforeningen beslutte, om det eksisterende nedslidte forsamlingshus skulle renoveres – eller simpelthen opgives og lukkes. Borgerforeningen valgte en helt tredje løsning. Nemlig at gå sammen med Oddense Hallens bestyrelse om at opføre en tilbygning til hallen, som skulle blive et tidssvarende forsamlingshus.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden og arkitekterne fra Elkiær + Ebbeskov | Leth & Gori har de lokale kræfter i Oddense udviklet en kombination af idrætshal og forsamlingshus med en række nye tiltag, der kan invitere nye brugere indenfor.

Nye faciliteter og nye brugergrupper
Projektet omfatter 447 m² ny tilbygning og ombygning af et areal på 234 m². Den nye tilbygning rummer et fællesområde med langbord, pejs og lounge. Det hyggelige fællesområde kan nemt ændres til et aktivt lege- og motoriklandskab og har på den måde en solid dobbelt funktion, så byens borgere i alle aldre kan bruge fællesområdet.

Fra fællesområdet kan man nemt overskue alle aktiviteterne i bygningen. Et nyt køkken etableres mellem fællesområdet og det største rum i tilbygningen, som er den nye multisal, der både kan bruges til kultur og bevægelse. I forlængelse af multisalen kommer der en “udelounge” ved boldbanerne, og i den modsatte ende ved hallens forplads bliver der etableret et område med tove, bordtennis og klatretårn samt opholdspladser.

Udvendigt fortsætter tilbygningens tag ned mod jorden, hvor det bliver til et opholdsområde med siddetrapper med udsigt over boldbanerne. Trapperne kan også bruges aktivt som fitness- og træningsinstallation. Den store hal bevares, men bliver mere åben og tilgængelig, når den nye bygning bliver “hæftet på”. Der kommer en række nicher til ophold og leg og et værkstedsmøbel, der kan anvendes til mange forskellige kreative aktiviteter.

I den eksisterende del af hallen ændres det nuværende cafeteria og indgangsområde til et fitnesslokale, der vil være åbent fra tidlig morgen til sen aften uafhængigt af hallens almindelige åbningstid.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content